Početna Magazin Godine Dementne osobe teže shvataju ironiju

Dementne osobe teže shvataju ironiju

Starije osobe sa blagim kognitivnim oštećenjem (MCI – Mild Cognitive Impairment) teško shvataju ironiju, rezultati su kvebekškog istraživanja objavljenog u časopisu Neuropsychology. Oni uglavnom reči shvataju bukvalno.

Ženevjev Godro i njene kolege sproveli su istraživanje sa 60 ljudi, od kojih je polovina imala blago kognitivno oštećenje. Trebalo je da, pošto čuju kratak scenario, odrede da li je neka izjava ironična ili je čista laž. Shvatanje ironičnih poruka dva puta je slabije kod osoba koje su imale kognitivno oštećenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Godro ističe da je za razumevanje ironije potreban značajan kognitivni napor. Pored razumevanja reči sagovornika, potrebno je shvatiti i šta je on zaista hteo da kaže. „Taj proces čvrsto je povezan sa sposobnošću da se pripiše namera ili odnos druge osobe, fenomen u sklopu mentalizacije*.“

„Stariji ljudi sa blagim kognitivnim oštećenjem žale se na gubitak pamćenja, ali su još uvek samostalni i funkcionalni. To još nije stanje demencije„, precizira Laura Moneta, koautor istraživanja. „Ipak, njihovo propadanje brže je nego kod ljudi koji normalno stare. Ova faza naziva se prodromalnom (gr. prodromos – preteča) fazom Alchajmerove bolesti tokom koje se javljaju rani simptomi ove bolesti.“ Ljudi sa ovim poremećajem imaju deset puta veće šanse da obole od Alchajmera nego zdravi ljudi.

Istraživači su već dokazali da ljudi sa određenim neurodegenerativnim bolestima, kao što je Alchajmerova, imaju teškoća da shvate ironiju. Ovo istraživanje jedno je od prvih koje je ukazalo na vezu između otežanog razumevanja ironije i blagog kognitivnog oštećenja.

U svakodnevnom životu, bitno je obratiti pažnju na pogrešne reakcije starijeg člana porodice ili prijatelja. Neshvatanje ironije može biti jedan od pokazatelja blagog kognitivnog oštećenja. Preduzmite odgovarajuće mere na vreme.

*Mentalizacija (Neutralizacija) – sposobnost da se emocije obrade mentalno i time drže pod kontrolom