Početna Magazin Godine Dekubitus (2): Simptomi i faze pojave dekubitusa

Dekubitus (2): Simptomi i faze pojave dekubitusa

Dekubitusi, rane od ležanja, mnogu znatno pogoršati ionako loš položaj pacijenata koji imaju veoma ograničenu pokretljivost.

Treba sve moguće učiniti da se njihova pojava spreči ili ublaži, a zato je važno prepoznati njene simptome.

Znaci razvijanja dekubitusa mogu biti sledeći: koža je ili veoma čvrsta ili mlohava; lokalno crvenilo, toplota, osetljivost i oticanje; crvenkasta ili ljubičasta dekoloracija kože, najčešće preko koščatih predela; bolna ili koža koja svrbi; plikovi, oštećenja i izrazita suvoća kože.

Dug, neprekidan pritisak tela na podlogu dovodi do lokalne ishemije (prekid krvotoka) zbog čega dolazi do oštećenja tkiva i nastanka nekrotičnih promena različite dubine.

U zavisnosti od dubine oštećenog tkiva, dekubitusi se dele u pet faza: 

  • I faza – Crvenilo kože, lokalna temperatura, otok i otvrdnuće
  • II faza – Crvenilo, lokalna temperatura, otok, plik i oštećen epidermis
  • III faza – Oštećenje epidermisa (gornjeg sloja kože) širi se i na dermis
  • IV faza – Oštećenje prošireno u dublje slojeve vezivnog tkiva, a može zahvatiti i mišiće
  • V faza – Tkivo između kože i kostiju potpuno uništeno, a oštećenje može zahvatiti i kosti.