Foto albumi Porodica i društvo

Bez grupe, identitet ne postoji

Ljudska bića su posebno prilagođena životu u grupi i nisu dobro opremljena za preživljavanje van nje. Žak Derida je pisao da političke posledice nepripadanja povlače za sobom nepostojanje identiteta.

Merilin B. Bruer sa Kalifornijskog univerziteta kaže da egocentrični pogledi na ljudsku prirodu ne objašnjavaju zašto individue rizikuju lični komfor, sigurnost ili društvenu poziciju kako bi unapredile dobrobit grupe. “Imena kao što su Azerbejdžan, Srbija, Litvanija, Estonija, Tamil, Eritreja, Baskija, Kurdistan, Vels i Kvebek svima su trenutno poznata zato što predstavljaju etničke i nacionalne identitete sposobne da probude žestoku emotivnu predanost i samopožrtvovanje kod individua.”

“Štaviše, oni svi povlače sa sobom neki oblik separatističkog delovanja – pokušaja da se uspostavi ili očuva posebni grupni identitet nasuprot neželjenom političkom ili kulturnom spajanju u okviru šireg kolektivnog entiteta. Ljudi umiru zarad posebnosti grupe i društveni psiholozi nemaju mnogo toga da kažu kako bi objasnili takvu ’iracionalnost’ na individualnom nivou.”

Društveni identitet može se posmatrati kao kompromis između asimilacije i diferencijacije, gde se potreba za deindividualizacijom* zadovoljava u okviru grupe, dok se potreba za osobenošću ispunjava međugrupnim poređenjima.

Dobar primer predstavljaju adolescentske grupe. Svaka od njih gaji stil ponašanja i odevanja koji omogućava pojedincima u okviru grupe da se stope sa njom, dok istovremeno svojim roditeljima izgleda kao da štrče. “Grupni identiteti nam omogućavaju da istovremeno budemo isti i posebni“, zaključuje Bruer.

Kada je osoba isuviše posebna, to je izlaže izolaciji i stigmatizaciji. Čak i ako je izuzetna u stvarima koje su visokovrednovane, to stvara društvenu distancu i moguće odbijanje. Potpuna deindividualizacija, sa druge strane, ne omogućava osnovu za komparativnu procenu ili samoodređivanje. Sledstveno tome, ne osećamo se dobro ni u društvenom kontekstu u kome smo isuviše posebni niti u kome smo stopljeni sa grupom.

*deindividualizacija – gubitak osobina ili ličnih vrednosti usled potpunog i bezuslovnog prihvatanja vrednosti grupe 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija