Društvo Magazin Godine

Danas je Svetski dan socijalne pravde

Od 2007. godine, 20. februar se obeležava kao Dan socijalne pravde. Njegovo obeležavanje bi trebalo da doprinese unapređenju borbe protiv siromaštva, jednakosti polova, pravu na rad i ostvarivanju socijalne pravde i jednakih šansi za sve.U Srbiji, prema procenama, ima više od dva miliona ljudi koji su siromašni ili na ivici siromaštva, što bi predstavljalo više od četvrtine stanovnika ove zemlje.
Brojevi koji govore o životu u Srbiji uglavnom su okrugli i u medijima se često prepisuju od godine do godine. To samo ukazuje na činjenicu da namamo ni tačnu evidenciju o tome.

Parametri koji se koriste za merenje standarda građana često su teško razumljivi kada se razmisli o tome šta oni znače primenjeni na život stvarnog ljudskog bića. Npr. granica siromaštva je pojam koji označava najniži nivo prihoda sa kojim u zemlji u kojoj stanuje osoba može da preživi. U Srbiji ta granica već par godina iznosi 8.000 dinara. Kako neko ko ima npr. 9.000 dinara mesečno živi? Ta osoba nije siromašna?

Problemi rastu nadovezujući se jedan na drugi. Koliko god šokantno zvučali podaci o broju korisnika narodnih kuhinja i skloništa za beskućnike, toliko je još teže kada se suočimo sa činjenicom da je njih sve više, a da naše društvo ne može da izdrži finansiranje ni postojećih, a kamoli da otvara nove.

Da li će država Srbija na ovaj dan pokrenuti neke akcije u pravcu rešavanja problema kako bismo jednog 20. februara, u budućnosti, ovaj dan proslavljali, a ne obeležavali?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija