Dan poreske slobode 2020 – kasnije nego 2019.

U Srbiji je 2020. godine Dan poreske slobode nastupio 15. juna, objavio je Libertarijanski klub (Libek). To znači da od ovog dana zaposleni i poslodavci više ne rade za izmirivanje poreskih obaveza prema državi.

Od 15. juna 2020. godine, zaposleni i poslodavci u Srbiji počeli su da rade za sebe i svoju porodicu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako se računa Dan poreske slobode

Dan poreske slobode računa se u odnosu na nivo javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ova vrednost pomnoži se sa brojem dana u kalendarskoj godini i po potrebi zaokruži na najbliži dan. Ove godine, to je 15. jun.

„Do danas smo radili da bismo platili sve poreze i doprinose – porez na dohodak, socijalne doprinose za obavezno penziono i zdravstveno osiguranje, PDV i akcize pri kupovini proizvoda, porez na imovinu za kuće i stanove u kojima živimo, kao i razne druge manje poreze, takse i naknade“, navodi se u saopštenju.

Platforma Moj porez 2020

Libek je ovim povodom lansirao platformu Moj porez za 2020. godinu. Platformu su na onlajn konferenciji predstavili Mihailo Gajić, programski direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka i Lana Avakumović, zamenica glavnog i odgovornog urednika Talasa.

Preko platforme Moj porez svako može da izračuna koji je njegov lični Dan poreske slobode 2020. godine i koliko godišnje plaća poreza. Potrebno je samo da se odgovori na nekoliko pitanja o primanjima i potrošačkim navikama.

Pored toga, na toj platformi može da se sazna i koje sve poreze neko plaća. Takođe, putem platforme se saznaje i kako država troši novac poreskih obveznika.

Libek se zalaže za smanjenje poreza i reformu fiskalne politike. Napominju, međutim, da to nije moguće uraditi preko noći.

Kako bi došlo do promena, neophodno je izgraditi kapacitete poreske uprave. Da bi jedna privreda napredovala, prvo je potrebno da se rastereti time što bi se smanjili porezi i doprinosi na rad. U tom slučaju bi preduzetnici više uštedeli, pa bi samim tim mogli više da investiraju. Zapošljavanje bi bilo jeftinije, a plate bi bile veće. Tako bi i porastao životni standard građana Srbije, naglašavaju iz Libeka.

Izvor: eKapija
FotografijaMarko Nikolajević za Penzin

Podsećamo: