Finansije i lične finansije Foto albumi

Da li Vam je penzija blizu ili daleko?

Da je život sedmica, penzija bi bio vikend...

U vremenu kada se prag za odlazak u penziju pomera na godišnjem nivou, a već se pominje i 67 godina, pa i 69 godina života kao uslov za starosnu penziju, zvuči pomalo ironično za bilo koju generaciju reći da je tu – “na pragu” penzije.

Zapravo, nije bez osnova i pitanje da li će penzija za 10 ili 20 ili 30 godina uopšte i biti? Da li će finansijsku sigurnost u poznim godinama imati samo oni koji su uplaćivali privatne penzije ili životno osiguranje? Za koliko će penzija biti manja u odnosu na primanja tokom radnog veka?

Čemu da se nadaju oni koji rade “na crno”, ili “na sivo” (deo “na račun” deo “na ruke”), i koje već i zvanična terminologija “prepoznaje” kao “neformalno zaposlene”?

Ako do penzije imate 20 ili 30 godina možete li uštedeti dovoljno da u njoj živite još 30? To bi praktično značilo da morate da zaradite duplo više nego što zarađujete kako biste očuvali svoj životni standard.

ako većina penzionera u Srbiji danas izdržava i svoju decu, možda za 30 godina Vi to nećete morati, ako se nešto u ekonomiji brzo ne promeni. Ali, šta ako se ne promeni?

Možda je istina ono što neki vole da kažu: novac nije problem – novca nema. Međutim, problema sa penzijama i životom u poznim godinama ima dovoljno i bez onih finansijskih.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija