Početna Magazin Godine Ekonomija Čekajući penziju: Po aktuelnom zakonu ili retroaktivno?

Čekajući penziju: Po aktuelnom zakonu ili retroaktivno?

U ugovorima radnika postoji klauzula da ukoliko bude promene propisa, to se na njih neće odnositi. Njima, međutim, niko ne garantuje da će tako i biti…

Hiljade radnika koji su potpisali socijalni program, napustili posao i poslednje dve godine provode na tržištu rada čekajući penziju, biće u ozbiljnom problemu od početka 2015. godine, kada počnu da važe izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Novi propisi pomerili su granicu za starosne i prevremene penzionere, pa još nije jasno koji uslovi će za njih važiti – oni iz starog zakona, kada su potpisali prekid radnog odnosa, ili iz novog, koji će biti na snazi u trenutku kada im prestaje „staž na birou“.

Za Savez samostalnih sindikata Srbije Zakon o PIO je potpuna nepoznanica, jer, kako kažu, nisu učestvovali u usaglašavanju njegovih odredbi, već je rešenje pre bilo kakve rasprave završilo pred narodnim poslanicima.

– U ugovorima radnika postoji klauzula da ukoliko bude promene propisa, to se na njih neće odnositi. Njima, međutim, niko ne garantuje da će tako i biti. Mislim da će oni ostati i bez naknade iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a i bez penzije, dok ne ispune sve uslove po novom zakonu – kaže za „Novosti“ potpredsednik SSSS, Zoran Mihajlović.

Mihajlović tvrdi da je u nezavidnoj situaciji više od 10.000 radnika, uglavnom žena, s obzirom da se ženama za penzionisanje od Nove godine povećavaju i godine života i staža:

– Mnogi će sada plaćati i penale za prevremeni odlazak u penziju, iako pri raskidu radnog odnosa takva odredba nije postojala. Većina tih radnika je iz preduzeća u restrukturiranju i u njihovim godinama teško da će pronaći neki posao, a primanja više neće imati.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje
naglašavaju da će se od 1. januara 2015. godine primenjivati novi Zakon o PIO. To znači da će se svi zahtevi za novčanu naknadu koji su podneti u NSZ zaključno sa danom koji prethodi danu stupanja na snagu novih propisa, rešavati na način koji propisuje prethodno rešenje.

– Korisnici naknade kojima će početkom naredne godine i nadalje, isteći ovo pravo, u penziju će moći samo prema novim propisima – tvrde u NSZ.

Naknada sa biroa najviše dve godine

U Ministarstvu rada objašnjavaju da je odredbom člana 72. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano da izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima, nedostaje do dve godine.

– Rešenjem, koje donosi Nacionalna služba za zapošljavanje utvrđuje se i vreme trajanja prava na novčanu naknadu. Ovo pravo zavisi od ostvarenog staža osiguranja, što je bliže uređeno Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti – kažu u ministarstvu za Večernje novosti.