Početna Magazin Godine Društvo Bogati veruju da su bolji

Bogati veruju da su bolji

Ljudi koji veruju da pripadaju višoj društvenoj klasi, veruju i da su bolji od ostalih i da uspeh dolazi onima koji ga zaslužuju

U nekoliko eksperimenata koji su objavljeni u Journal of Personality and Social Psychology, naučnici Majkl Kraus i Daher Keltner istraživali su ono što su oni nazvali „esencijalizam društvenih klasa“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Esencijalizam je verovanje da vidljive razlike između dve grupe ljudi ili stvari mogu da se objasne razlikama u njihovim fundamentalnim odlikama. Te odlike su prirodne, urođene i nepromenljive. Esencijalizam dovodi do predrasuda i odbijanja da se grupa meša sa drugima van grupe.

Kraus i Keltner su želeli da ustanove da li društvenu klasu doživljavamo kao esencijalnu kategoriju.
Prvo su razvili skalu za merenje esencijalističkih verovanja o klasi. Grupa odraslih Amerikanaca ocenjivala je nivo svog odobravanja tvdnji kao što su:

„Mislim da čak i ako bi svi bili isto odeveni, ljudi bi ipak mogli da ocene ko pripada kojoj društvenoj klasi“ i „Moguće je odrediti nečiju društvenu klasu ispitivanjem njegovih gena“.

Prosečna dobijena ocena je 3,43, gde 1 znači „potpuno neslaganje“, a 7 „potpuno slaganje“. Učesnici su takođe dali svoju subjektivnu ocenu koja je njihova društvena klasa u zajednici, zasnovanu na obrazovanju, prihodima i profesionalnom statusu.

Istraživači su došli do zaključka da je viša društvena klasa povezana sa većim klasnim esencijalizmom. Pritom, bitno je sopstveno shvatanje pripadnosti višoj klasi, a ne objektivno stanje vezano za ugled ili prihode.

Kraus i Keltner su hteli da dodatno istraže vezu između društvene klase i esencijalizma društvene klase, ispitujući verovanje učesnika u pravedan svet.

Pitali su ih da ocene tvrdnje kao što je „Osećam da svako dobije ono što zasluži“.

Otkrili su da što su ljudi verovali da je njihova društvena klasa viša, to su više odobravali verovanje u pravedni svet. Ovom razlikom objašnjen je njihov povećani klasni esencijalizam. Ako osećate da vam ide dobro u životu, želite da verujete da uspeh dolazi onima koji ga zaslužuju i zato mora da ga oni nižeg statusa ne zaslužuju.