Austrija: Ako žena promeni pol, mora u „mušku“ penziju

Ako žena promeni pol, ona (zapravo sada – on) mora u penziju po uslovima za muškarce. Ovako je bar presudio sud u Austriji.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Viši sud Austrije je odlučio da ako žena promeni pol i postane muškarac, onda se za tu osobu menja i starosna granica za odlazak u penziju. Dakle, budući da je sada muškarac, treba da ide u „mušku“ penziju. Sud je po ovom pitanju presudio na osnovu konkretnog slučaja, odnosno predmeta.

Kako prenosi RTS pisanje austrijskih medija, stanovnica ove centralnoevropske zemlje je promenila pol u muški 2017. godine. Tada je, u svojoj 57. godini života, ona operativnim zavatom promenila pol.

Do tada je u austrijskom Centralnom registru vođena kao žena, bila je udata i majka dvoje dece. Zatim, posle promene pola, u Centralnom registru je zavedena kao muškarac.

Međutim, kada je ovaj muškarac pre dve godine napunio 60 godina, podneo je zahtev za penziju. Prema tada važećem zakonu, žene u Austriji mogu da se penzionišu sa napunjenih 60 godina.

Austrijski fond za penzijsko osiguranje je, međutim, odbilo ovaj zahtev za penziju. Naveli su da za tu osobu važi starosna granica predviđena za muškarce.

Ovu odluku austrijskog fonda, ovaj muškarac koji je nekad bi žena, podneo je žalbu sudu. U žalbi je navedeno da ova osoba, iako je izvršila operaciju promene pola u muški, još uvek ima primarne ženske polne organe. Pored toga, ima i tipično „žensku poslovnu biografiju“.

U prvoj instanci, sud u Gracu je odbio žalbu. Sada je to učinio i Viši sud Austrije.

U presudanam je naglašeno istakli da starosna granica za penzionisanje zavisi od pola.Sam podnosilac žalbe je nakon promene pola, promenio i pol u Centralnom registru u muški jer je želeo da bude tretiran kao muškarac. Viši sud je objasnio da ni činjenica da nisu operativno uklonjene ženske genitalije, ne odlučuje kako se osoba tretira, već kako je upisana u Centralni registar, a tu se vodi kao muškarac.

Austrijski fond je jednostavno postupio prema zvaničnim podacima o polu upisanim u registar –  tretirao ovu osobu kao muškarca.