Početna Magazin Godine Čovek i smrt Ako Vam fizičar drži posmrtni govor

Ako Vam fizičar drži posmrtni govor

Ako Vam fizičar drži posmrtni govor

Penzin Vam donosi prevod govora pisca i predavača Arona Frimena, izgovorenog na Nacionalnom radiju Amerike (NPR), u januaru 2005. godine: 


Želite da Vam fizičar govori na sahrani. Želite da Vašoj porodici u žalosti fizičar govori o zakonu očuvanja energije, tako da razumeju da Vaša energija nije umrla. Želite da fizičar podseti Vašu ucveljenu majku na prvi zakon termodinamike: da energija ne nastaje i ne nestaje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Želite da Vaša majka zna da sva Vaša energija, sve vibracije, svaki kilovat Vaše toplote, svaki talas svake Vaše čestice koji je bio njeno voljeno dete, ostaje sa njom na ovom svetu. Želite da fizičar kaže Vašem ucveljenom ocu da ste, kao i sve energije u Vaseljeni, dali onoliko koliko ste i dobili.

I, nadate se, fizičar će zatim stupiti sa propovedaonice i doći do Vaše supruge slomljenog srca, i reći joj da su svi fotoni koji su se ikada odbili od Vašeg lica, i sve čestice koje ste skrenuli sa puta svojim osmehom, svojom kosom, te stotine triliona čestica, da su otrčale od Vas kao deca, putevima koje ste im Vi promenili zauvek.

I dok je Vaša udovica skamenjena u rukama voljene porodice, neka joj fizičar objasni da su svi fotoni koji su se odbili od Vas, sakupljeni u detektorima čestica koje su njene oči, da su ti fotoni stvorili u njoj konstelacije elektro-namagnetisanih neurona čija energija će trajati zauvek.

I fizičar će podsetiti sve na sprovodu koliko je Vaše energije pretvoreno u toplotu. Neki od njih će se možda hladiti lepezama dok on to govori. I reći će im da je toplina koja je prošla kroz Vas tokom Vašeg života, još uvek tu, da je još uvek deo onoga što smo svi mi, iako mi, ožalošćeni, nastavljamo da živimo u toploti sopstvenih života.

I želećete da fizičar objasni onima koji su Vas voleli da ne treba da imaju vere, zaista, ne treba da imaju vere. Neka im objasni da mogu da izmere, da su naučnici precizno izmerili očuvanje energije i utvrdili da je tačno, potvrđeno i ustaljeno kroz vreme. Možete se nadati da će Vaša porodica ispitati dokaze i naći utehu u tome da je nauka u pravu, i da je energija još uvek tu.

Prema zakonu o očuvanju energije, ni jedan delić Vas nije nestao. Samo ste nešto manje uređeni.

Amin.

Ilustracija: računarska simulacija NASA-e neutronske zvezde nestaju u crnoj rupi.