Početna Magazin Godine 3D skeniranje lica otkriva biološku starost organizma

3D skeniranje lica otkriva biološku starost organizma

3D skeniranje lica otkriva biološku starost organizma

Godine života govore o hronološkoj, a opšte zdravstveno stanje organizma o biološkoj starost. Još uvek ne postoje sasvim ujednačeni kriterijumi i metode kako se ona određuje, ali nova metoda je dobar korak u tom pravcu…

Naučnici su otkrili da jednostavno trodimenzionalno skeniranje lica može da odredi biološku starost, i to preciznije od uzoraka krvi (Three-dimensional human facial morphologies as robust aging markers, Cell Research, Nature).

Ovo je važno za medicinu jer bi lekari tako na jednostavan način mogli da dobiju uvid u opšte zdravstveno stanje pacijenata, što bi im pomoglo da odrede faktore rizika od različitih zdravstvenih problema, kao i najefikasnije metode prevencije i lečenja – prema stvarnom stanju, a prema godinama života.

Naučnici su ispitivali lica 332 osobe iz Kine, starosti od 17 do 77 godina. Prvo su utvrđene reperne tačke očiju, nosa, usta, i uspostavljeni obrasci promena koje nastaju usled starenja.

Sa godinama, usne se produžuju a nos se proširuje, uglovi učiju padaju, a koža lica počinje da se opušta usled nagomilavanja masti u obrazima.

To su ujedno i četiri glavne mere i glavna indikatora starenja za oba pola:

  • širina usana
  • širina nosa
  • udaljenost nosa od usana
  • pad uglova očiju.

Kada su ovi podaci upoređeni sa laboratorijskim rezultatima krvne slike, ispostavilo se da karakteristike lica imaju snažniju korelaciju sa biološkim godinama nego uobičajeni markeri krvne slike.

U daljem istraživanju ispitivane su naročito dve grupe prepoznate ovom metodom: oni koji brzo, i oni koji sporije stare. Upoređivanjem sa rezultatima ispitivanja krvi, ispostavilo se da skeniranje lica ne laže:

– Organizam mladih ljudi sa zrelijim licima na testovima krvi zaista je pokazivao da stare brže od svojih hronoloških godina, i obrnuto – starije osobe sa „mladalačkim“ crtama lica bile su starije po broju godina nego po stvarnom stanju organizma.

Naročita prednost ove metode jeste to što je jednostavna i neinvazivna, a može lako i brzo proveriti opšte stanje pacijenata.

Naravno, potrebna su dalja istraživanja, jer metoda možda ne radi na drugim etničkim i rasnim grupama ljudi, piše Discover Magazine.