Početna Magazin Godine Životno doba nije samo hronološko – 8 aspekata Autentičnog doba (2)

Životno doba nije samo hronološko – 8 aspekata Autentičnog doba (2)

Osam aspekta Autentičnog doba stariji mogu da koriste kako bi lakše objasnili i zastupali svoju vrednost kada pregovaraju o unapređenju, povišici ili o novom poslu – ili kada im preti otkaz. 

Filis Vajs Haserot je razvila sredstvo za opisivanje životnog doba zaposlenog na realniji i značajniji način tzv. Autentično doba. Osam aspekta Autentičnog doba stariji mogu da koriste kako bi lakše objasnili i zastupali svoju vrednost kada pregovaraju o unapređenju, povišici ili o novom poslu – ili kada im preti otkaz.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

2) Organizaciono doba predstavlja broj godina koje ste proveli kod određenog poslodavca ili u određenoj branši ili radnom mestu. Naučna istraživanja su pokazala da su bumeri obično lojalniji poslodavcima od mlađih generacija. A dokazano je da je lojalnost radnika povezana sa lojalnošću klijenata.

Bumeri služe kao kulturološki lepak u svojim preduzećima. Naime, mnoga preduzeća i neprofitne organizacije pokušavaju da namame nazad svoje nedavno penzionisane bumere, makar na skraćeno radno vreme, zbog njihovih sposobnosti, prenosa znanja i mentorstva.

3) Doba životnog iskustva pokazuje gde se nalazite u životu u odnosu na životne prekretnice kao što su brak, rođenje dece i podizanje tinejdžera. Bumeri mogu da koriste svoje doba životnog iskustva kako bi savetovali mlađe kolege (uključujući i menadžere) o tome kako da se nose sa njima.

Njega možete koristiti i kako biste razvili timski odnos na poslu, što bi moglo da smanji stres kod kolega. Takođe, mnoge mušterije i klijenti osećaju se prijatnije sa ljudima koji sa njima dele slična životne iskustva.

4) Generacijsko doba opisuje ekonomske, društvene, političke i kulturne uticaje koji ostavljaju trajni trag na način na koji ljudi vide svet i koji daju smisao njihovim iskustvima. Zahvaljujući svojim godinama, bumeri mogu da sagledaju kontinuitet tih uticaja i da shvate kako će doživljeno uticati na budućnost.

Vaše generacijsko doba može da pomogne vašem poslodavcu da bolje razume želje i potrebe 76 miliona bumera – generacije koja i dalje ima značajan ekonomski i politički uticaj, a imaće ga i u doglednoj budućnosti. Možete da date vredan doprinos razvoju novih proizvoda i usluga koje ciljaju bumere i starije tržište.