Početna Magazin Godine Švedska poziva Srbe da regulišu svoje pravo na penziju

Švedska poziva Srbe da regulišu svoje pravo na penziju

Švedska poziva Srbe da regulišu svoje pravo na penziju

Srbi koji su 60-ih i 70-ih godina radili na privremenim poslovima u Švedskoj, pozvani su putem novinskog oglasa da se jave penzijskom fondu ove zemlje kako bi regulisali svoje pravo na penziju

U švedskim dnevnim novinama, u utorak je objavljen poziv građanima Srbije koji su u Švedskoj privremeno radili tokom 60-ih i 70-ih godina da se jave švedskom penzionom fondu kako bi se regulisala njihova penzija.

Pomoćnik za PIO ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Milošević za Večernje novosti kaže da je oblast socijalnog osiguranja između dveju država regulisana Konvencijom između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju. Ta konvencija je u primeni od 1. januara 1979. godine i njome je regulisana, između ostalog, i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

U ovom ministarstvu ističu da ovaj oglas nije rezultat aktivnosti nekog od naših državnih organa, te stoga o tome nisu informisani. Zoran Milošević pretpostavlja da se radi o aktivnosti švedskog nosioca obaveznog osiguranja i da je to praksa fonda ove zemlje da tako komunicira sa osiguranicima iz drugih država.

PIO fond nema podatke o broju osiguranika koji rade u inostranstvu, pa ni u Švedskoj. Naši ljudi u Švedskoj kažu da je 60-ih i 70-ih godina veliki broj naših ljudi bio na privremenom radu u ovoj zemlji.

Novosti navode podatke iz 2012. godine, prema kojima nadležni nosilac osiguranja Kraljevine Švedske isplaćuje penzije za 1.210 korisnika sa prebivalištem u Srbiji, od čega su 974 osobe korisnici starosne, a 236 porodične penzije.

U PIO fondu ističu da Švedska i Srbija imaju, u vezi sa poslovima ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, tradicionalno dobru saradnju već godinama. Kažu da se za švedske penzionere u Srbiji trenutno isplaćuje više od 5,3 miliona evra.