Početna Magazin Godine Švedska poziva Srbe da regulišu svoje pravo na penziju

Švedska poziva Srbe da regulišu svoje pravo na penziju

Srbi koji su 60-ih i 70-ih godina radili na privremenim poslovima u Švedskoj, pozvani su putem novinskog oglasa da se jave penzijskom fondu ove zemlje kako bi regulisali svoje pravo na penziju

U švedskim dnevnim novinama, u utorak je objavljen poziv građanima Srbije koji su u Švedskoj privremeno radili tokom 60-ih i 70-ih godina da se jave švedskom penzionom fondu kako bi se regulisala njihova penzija.

Pomoćnik za PIO ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Milošević za Večernje novosti kaže da je oblast socijalnog osiguranja između dveju država regulisana Konvencijom između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju. Ta konvencija je u primeni od 1. januara 1979. godine i njome je regulisana, između ostalog, i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U ovom ministarstvu ističu da ovaj oglas nije rezultat aktivnosti nekog od naših državnih organa, te stoga o tome nisu informisani. Zoran Milošević pretpostavlja da se radi o aktivnosti švedskog nosioca obaveznog osiguranja i da je to praksa fonda ove zemlje da tako komunicira sa osiguranicima iz drugih država.

PIO fond nema podatke o broju osiguranika koji rade u inostranstvu, pa ni u Švedskoj. Naši ljudi u Švedskoj kažu da je 60-ih i 70-ih godina veliki broj naših ljudi bio na privremenom radu u ovoj zemlji.

Novosti navode podatke iz 2012. godine, prema kojima nadležni nosilac osiguranja Kraljevine Švedske isplaćuje penzije za 1.210 korisnika sa prebivalištem u Srbiji, od čega su 974 osobe korisnici starosne, a 236 porodične penzije.

U PIO fondu ističu da Švedska i Srbija imaju, u vezi sa poslovima ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, tradicionalno dobru saradnju već godinama. Kažu da se za švedske penzionere u Srbiji trenutno isplaćuje više od 5,3 miliona evra.