Početna Magazin Godine Žene koje su primale hemoterapiju teže se zapošljavaju?

Žene koje su primale hemoterapiju teže se zapošljavaju?

Hemoterapija je povezana sa poteškoćama u kasnijem profesionalnom životu žena koje su je primale. I četiri godine kasnije, mnoge se nisu ponovo zaposlile

Nakon dijagnoze nemetastatskog raka dojke u ranoj fazi, česti su gubitak posla i nemogućnost, i četiri godine kasnije, da se pronađe drugi. Postoji potencijalna veza sa vrstom tretmana koji obolele žene primaju i poteškoćama u profesionalnom životu, zaključak je istraživanja objavljenog u časopisu Cancer.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovi nalazi podržavaju nastojanja da se smanje sporedni efekti lečenja raka dojke i da se identifikuju pacijenti koji bi mogli da zaobiđu određene tretmane, posebno kada je očekivani benefit mali, naglašavaju autori istraživanja.

Rešma Jagsi sa Mičigenskog univerziteta i njene kolege sproveli su ovo istraživanje sa 2.290 žena kojima je dijagnostikovan nemetastatski tumor dojke. One su ispitane neposredno nakon dijagnoze i četiri godine kasnije. Od 1.026 ispitanica mlađih od 65 godina u momentu dijagnoze kod kojih tumor nije recidivni i koje su odgovorile na obe ankete, 746 (76%) radilo je pre dijagnoze.

Od tih 746, oko jedne trećine (30%) nije radilo četiri godine nakon dijagnoze. A one koje su primale hemoterapiju od početka lečenja, u manjem procentu su radile (38% naspram 27%). One su za 40% imale veći rizik da budu nezaposlene i to uprkos tome što je 50% njih isticalo da je za njih važno da rade i što 31% aktivno traži posao.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju moguće negativne dugoročne posledice hemoterapije, kaže Rašma Jagsi. Ona naglašava potrebu da se nastavi sa razvijanjem strategija za identifikaciju pacijentkinja koje neće imati mnogo koristi od hemoterapije i koje bi trebalo da je izbegnu.

„Takođe, moramo da se uverimo da pacijentkinje koje se odluče da primaju hemoterapiju dobro shvataju potencijalne dugoročne posledice, uključujući i moguće uticaje na njihov profesionalan život i finansijsku situaciju“, objašnjava Jagsi.