Početna Magazin Godine Ljubav i seks u poznim godinama Zašto seks postaje bolji sa godinama

Zašto seks postaje bolji sa godinama

Zašto seks postaje bolji sa godinama

Veliko istraživanje podataka prikupljanih tokom 18 godina ukazuje na to da seksualni život sa godinama postaje sve bolji. Kako životno iskustvo podstiče seksualnu mudrost, pišu za The Conversation autori ove studije, a Penzin vam donosi prevod ovog članka.

Fotografija: Bronwyn Jones

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Starenje se, u zapadnim zemljama, uglavnom vezuje za poboljšanje kvaliteta života: ljudi postaju efikasniji u onome čime se bave, nauče kako da bolje upravljaju svojim finansijama, a veze sa bliskim osobama se produbljuju. Sa vremenom i praksom, većina glavnih oblasti naših života se poboljšava kako razvijamo veštine i strategije za upravljanje sopstvenim životom.

Izuzetak od ovog obrasca je kvalitet seksualnih odnosa za koji se neprekidno objavljuju podaci da se pogoršava sa godinama. Iako se ovo uklapa u predstave koje pripadaju popularnoj kulturi, a koje nam govore da je seks domen mladih osoba, donekle je u suprotnosti sa činjenicom da starije osobe nastavljaju da istražuju i uživaju u svojoj seksualnosti do duboko u starost.

Većina muškaraca i žena starijih od 60 godina u Sjedinjenim Državama su seksualno aktivni, većina ima odnose najmanje dva do tri puta mesečno (što je više nego kod mnogih mladih osoba). Oni takođe seks vrednuju kao važan deo njihovih života.

Dakle, ako ne postoji epidemija frigidnosti vezane za starenje, zašto bi se kvalitet seksualnog života strmoglavo smanjio u kasnijim godinama? Uobičajen odgovor na ovo pitanje obuhvata navode o opadanju fizičkog zdravlja i seksualnog funkcionisanja sa godinama. Međutim, moguć je i drugačiji odgovor: Kvalitet seksualnog života ne opada sa godinama.

Istraživanje seksa i starenja

U gotovo svim istraživanjima o seksu i starenju nedostaje ključni element: proučavanje promena tokom vremena. Ako ispitujemo grupu ljudi koliko su zadovoljni svojim seksualnim životom, i mlađi ljudi kažu da su zadovoljniji nego stariji ljudi, da li to znači da je starenje odgovorno za nastalu razliku? Šta ako je, umesto očigledne razlike u godinama, razlika nastala zbog toga što osobe rođene 30-ih godina XX veka imaju drugačije stavove prema seksu od onih koji su odrasli nakon seksualne revolucije 60-ih i 70-ih godina?

Da bismo otkrili kako starenje utiče na kvalitet seksualnog života, analizirali smo obrasce longitudinalnih podataka* od preko 6.000 osoba praćenih tokom perioda od 18 godina, a koje su imale od 20 do 93 godine (tokom celokupnog istraživanja). Reprezentativni uzorak Amerikanaca koji govore engleski jezik tokom 1995, 2004. i 2013. godine popunio je širokoobuhvatne upitnike kod kuće i vratio ih poštom.

Ključno pitanje našeg istraživanja bilo je: Kako biste ocenili seksualne aspekte svog života ovih dana, od najgore moguće situacije (0) do najbolje moguće situacije (10)? Osnovna potka u dobijenim podacima sugerisala je da – ako se drugi činioci ne bi uzimali u obzir – kvalitet seksualnog života opada sa godinama.

Ali kako su ljudi tokom istraživanja starili, oni su veći naglasak stavljali na kvalitet – a ne na kvantitet, seksualnih susreta. Na primer, učestalost seksualnih odnosa postaje sa godinama manje važna, dok količina promišljenosti i truda uloženih u seks postaje važnija. Ova promena prioriteta bila je glavni predikator kvaliteta seksualnog života kod starijih i izgleda da je amortizovala svoj pad.

Kada smo uporedili starije i mlađe osobe na osnovu ključnih karakteristika njihovih seksualnih života – uporedo sa sociodemografskim karakteristikama i mentalnim i fizičkim zdravljem, starije osobe su zapravo imale bolji kvalitet seksa. Na primer, ako bismo uporedili 40-godišnjeg i 50-godišnjeg muškarca sa istim nivoima shvatanja kontrole na svojim seksualnim životom, koji ulažu istu količinu promišljenosti i truda u svoj seksualni život, imaju istu učestalost seksualnih odnosa i isti broj partnera tokom prethodne godine, očekivali bismo da 50-godišnjak ima bolji kvalitet seksualnog života.

Ovo je u skladu sa poboljšanjem koje sa godinama primećujemo u drugim životnim oblastima i naglašava prednosti životnog iskustva za seksualnost budući da ljudi više saznaju o svojim seksualnim sklonostima i onome što njihovi partneri vole i ne vole. Pozitivan odnos između kvaliteta seksualnog života i starenja bio je najizrazitiji u kontekstu kvalitetnih romantičnih veza, gde je veća verovatnoća da će doći do istraživanja seksualnosti i fokusiranja na partnerovo zadovoljstvo.

Životno iskustvo povezano sa boljim seksualnim životom

Sveukupno, ovi nalazi sugerišu da kako starimo, tako se naši prioriteti u seksu menjaju i mi razvijamo znanje, veštine i sklonosti koje štite od opadanja seksualnog života koji je vezan za starenje. Budući da je mudrost „kvalitet posedovanja iskustva, znanja i dobre procene“, naše istraživanje sugeriše da životno iskustvo podstiče seksualnu mudrost.

Ovo je odlična vest, jer se smatra da je zadovoljavajući seksualni život važan za zdravlje i dobrobit čoveka, bez obzira na godine. Posebno kada su starije osobe u pitanju, seksualna aktivnost predviđa duži i zdraviji život.

Sada znamo da pad u kvalitetu seksualnog života povezan sa starenjem u velikoj meri u vezi sa promenjivim faktorima, tako da možemo ciljati seskualne veštine, uverenja i stavove u kliničkim intervencijama. S obzirom da životni vek ljudi nastavlja da raste, ovo istraživanje ukazuje na mogućnost da se olakšaju pozitivna seksualna iskustva tokom čitavog života.


* Longitudinalni podaci predstavljaju podatke u vidu ponovljenih merenja koji su prikupljeni na jedinkama posmatrane populacije. Termin longitudinalno znači uzdužno i sugeriše da su podaci prikupljeni tokom vremena.


Autori istraživanja i ovog teksta su Miri Forbs i Robert Kruger sa Univerziteta u Minesoti i Nikolas Iton sa Stoni Bruk Univerziteta.