Početna Magazin Godine Fond PIO naplaćuje devojčici dugove njenog pokojnog oca

Fond PIO naplaćuje devojčici dugove njenog pokojnog oca

Fond PIO naplaćuje devojčici dugove njenog pokojnog oca

Rešenjem kojim se jednoj devojčici određuje porodična penzija nakon smrti oca, istovremeno se i obustavlja jedna trećina te penzije u korist RF PIO dok se ne namire neuplaćeni doprinosi u iznosu od preko 400.000 dinara. Majka rešena da pokrene upravni spor.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Trinaestogodišnjoj P. M. rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Novi Sad određena je porodična penzija u iznosu od 9.417,87 dinara, na osnovu navršenog penzijskog staža umrlog oca koji je imao sedam godina, devet meseci i 24 dana penzijskog osiguranja. Međutim, istim rešenjem kojim je maloletnoj P. M. određena porodična penzija na osnovu penzijskog staža koji je imao njen pokojni otac, obustavljena joj je jedna trećina penzije u korist računa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se ne namire neuplaćeni doprinosi od 2000. do 2004, koje je njen otac trebalo da plati, u iznosu od 438.328,08 dinara.

Njena majka Jelena Aćimović uputila je žalbu na privremeno rešenje Fonda PIO, ističući da njena ćerka ne želi veću penziju od one koja joj je na osnovu penzijskog staža pokojnog oca određena i da samim tim ne može na sebe preuzeti njegove neizmirene obaveze.

„Moja ćerka bi narednih deset godina trebalo da isplaćuje dug od 438.328,08 dinara, za koliko se duži njen pokojni otac, zbog toga što je potpisao sporazum o Fondu PIO da će sam sebi uplaćivati doprinos za penziju, a nije to učinio. Mi ne tražimo više od ovih 9.417,87 dinara koliko joj je određeno na ime porodične penzije i ne shvatamo zašto bi ona plaćala narednu deceniju nešto što kasnije, zbog godina života, neće moći da koristi. Zbog toga smo i uložili žalbu, ali je ona odbijena“, kaže Jelena Aćimović.

Zamenik direktora Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Čedomir Francuski odgovorio je za list Dnevnik da je sve urađeno po zakonu, dodajući da je reč o privremenom rešenju o pravu na porodičnu penziju i utvrđivanju duga, kao i da rešenje o odbijanju žalbe na privremeno rešenje još uvek nije pravosnažno, odnosno da se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

„Pokojni otac deteta, iza koga je ostvareno pravo na porodičnu penziju, nije platio doprinos za PIO za period obaveznog osiguranja od 1. juna 2000. do 31. marta 2004. U takvoj situaciji, naplata dugovanja doprinosa realizuje se primenom člana 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, obustavljanjem trećine mesečnog iznosa penzije do namirenja duga. Pri tome, izjava o odustanku od neplaćenog staža osiguranja za navedeni period nema nikakav značaj. Napominjemo da privremeno rešenje o pravu na porodičnu penziju i utvrđivanju duga, kao i rešenje o odbijanju žalbe na to privremeno rešenje nisu još uvek pravosnažni, odnosno da se protiv rešenja o odbijanju žalbe može pokrenuti upravni spor“, ističe Francuski.

Majka kaže da se te četiri godine koje je on trebalo da plati, ne nalaze u penzijskoj osnovici na osnovu koje joj je izračunata porodična penzija.

„Ona dobija porodičnu penziju na osnovu upisanog očevog staža koji iznosi sedam godina, devet meseci i 24 dana. Dakle, te četiri godine za utvrđivanje iznosa porodične penzije ništa ne znače, već bi značile tek za deset godina, a veliko je pitanje da li će ona tada koristiti porodičnu penziju. Na kraju krajeva, iznos koji treba da vrati od 438.328,08 dinara je daleko veći od onoga što bi ona, eventualno, mogla da dobija godinu dana, jer joj nakon toga ne pripada porodična penzija“, zaključuje Jelena Aćimović.

Ona je rekla dnevnom listu Dnevnik da će uputiti žalbu Upravnom sudu i pokrenuti upravni spor jer ne vidi ni jedan razlog da se njenom detetu odbija i ovako mali iznos porodične penzije zbog toga što njen otac nije izmirio obaveze koje je bio u obavezi da izmiri. Da li će se ova pravno-moralna zavrzlama rešiti tako da se ne ošteti dete koje je izgubilo oca, ostaje da se vidi na upravnom sporu, zaključuje novinarka LJ. Malešević.