Ekonomija Magazin Godine

Zapošljavanje kriminalaca: mudra poslovna odluka

Bivši kriminalci bolji su radnici od ostalih ljudi, zaključak donet na osnovu računarske obrade velikog broja podataka

Imon Džejvers sa CNBC-a preneo je neka zapažanja o korelacijama među ljudima koje možemo da dobijemo uvidom u podatke koje je obradila računarska platforma za obradu podataka – Evolv. Sjajno je šta sve možemo da saznamo na ovaj način, čak i u vezi sa ljudskim resursima ili, kako se nekad govorilo, kadrovima.

“Najčudnija stvar koju je Evolv otkrio jeste: kriminalci mogu biti bolji radnici od bilo koga drugog. Evolv je proračunao da su zaposleni sa kriminalnim dosijeom produktivniji na poslu od ljudi bez dosjea, a kažu da bi razlika u velikoj kompaniji mogla da se meri desetinama miliona profita.”

Moguće je sasvim da su mnogi od ovih bivših zatvorenika dodatno isplativi jer se često zapošljavaju za manju platu od one koja je inače predviđena za to radno mesto. Na taj način, pravi se još veća disproporcija u odnosu prema njihovom učinku na poslu.

U svakom slučaju, prilično je fascinatna vest da su bivši kriminalci bolji na radnom mestu. Direktori preduzeća smatraju da je to možda zato što osećaju zahvalnost i odanost, kaže Matju Iglesijas, dopisnik magazina Slate.

Komentar Penzina: Izgleda da srpski preduzetnički duh i ovde prednjači. Dok Zapad tek otkriva da može da profitira od zapošljavanja bivših kriminalaca, mi ih već odavno imamo na rukovodećim mestima mnogih preduzeća. Nema za nas zime.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija