Čovek i smrt Magazin Godine Zdravlje

Belgija je, od danas, prva država sa dozvolom eutanazije za sve

Belgija će od večeras, 13. februara 2014. godine, postati prva država na svetu u kojoj je legalizovana eutanazija za sve uzraste, bez starosnog ograničenja.

U Holandiji, od 2002. godine je dozvoljena eutanazija, ali za starije od 12 godina. U Belgiji će ovaj zakon sada važiti za sve ljude koji imaju “neizdržive patnje” bez obzira na godine.

Tako će ubuduće i deca koja su ozbiljno bolesna, u terminalnoj fazi, moći da traže eutanaziju pod uslovom da se oba roditelja slože.

Brojni stručnjaci smatraju da presuda o dozvoli eutanazije ne može da se jednostavno izvede na osnovu doba deteta. Belgijski parlament je ocenio da bi, pre svega, trebalo utvrditi da li je zahtev pacijenta jasan i da li je on “u stanju da shvati sve posledice”.

Ovaj stepen razumevanja ocenjivaće za svaki slučaj pojedinačno medicinski tim i jedan nezavistan psihijatar ili psiholog, koji će biti u obavezi da dostave pisani izveštaj.

Kako bi razuverili protivnike, poslanici ističu da nijedan lekar neće biti prinuđen da izvrši eutanaziju i da donošenje ovog zakona neće ograničiti ili sprečiti palijativnu brigu.

Grupa od 160 pedijatara, tj. oko 10% branše u ovoj zemlji, pokušala je da u poslednjem momentu navede predsednika skupštine da odloži glasanje. Stranke hriščansko-demokratske orijentacije, kao i katolička crkva, protive se ovom zakonu. Ali, on je sada na snazi.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija