Početna Magazin Godine Zakon o radu: Pregled izmena u radnoj verziji Nacrta

Zakon o radu: Pregled izmena u radnoj verziji Nacrta

Predložene izmene i dopune radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu mogu se grupisati u tri celine, piše sajt Paragraf…

  • jedan deo izmena i dopuna je tehničke prirode – njima se terminologija Zakona o radu osavremenjuje i usaglašava sa drugim propisima (npr. na više mesta u tekstu izrazi „invalidna osoba“ ili „invalid“ zamenjen je izrazom „osoba sa invaliditetom“),
  • druga vrsta izmena odnosi se na preciziranje postojećih odredbi Zakona o radu bez izmena njihovog značenja. Ovo je naročito važno i vidljivo u nekoliko odredbi u kojima je regulativa pojašnjena u skladu sa zabeleženom (pozitivnom ili negativnom) praksom primene zakona poslednjih godina, konačno
  • treća grupa izmena i dopuna predstavljaju suštinske izmene kojima se menjaju postojeće relacije u tripartitnom odnosu poslodavac-zaposleni-država.

Paragraf je napravio kratak pregled izmena koji obuhvata drugu i treću grupu odredbi, načinjen na osnovu Nacrta od 2. juna 2014. godine.

O ovom tekstu će se tek izjašnjavati Socijalno-ekonomski savet, a sindikati su izrazili nezadovoljstvo pojedinim rešenjima, kao i nadu da će ona biti modifikovana u konačnoj verziji koju će utvrditi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i koja će ići na javnu raspravu.

Prikaz izmena i dopuna u Nacrtu urađen je prema numeraciji postojećih članova Zakona o radu možete pročitati na sajtu Paragrafa.