Magazin Godine Srbija

Zakon o radu: Pregled izmena u radnoj verziji Nacrta

Predložene izmene i dopune radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu mogu se grupisati u tri celine, piše sajt Paragraf…

  • jedan deo izmena i dopuna je tehničke prirode – njima se terminologija Zakona o radu osavremenjuje i usaglašava sa drugim propisima (npr. na više mesta u tekstu izrazi “invalidna osoba” ili “invalid” zamenjen je izrazom “osoba sa invaliditetom”),
  • druga vrsta izmena odnosi se na preciziranje postojećih odredbi Zakona o radu bez izmena njihovog značenja. Ovo je naročito važno i vidljivo u nekoliko odredbi u kojima je regulativa pojašnjena u skladu sa zabeleženom (pozitivnom ili negativnom) praksom primene zakona poslednjih godina, konačno
  • treća grupa izmena i dopuna predstavljaju suštinske izmene kojima se menjaju postojeće relacije u tripartitnom odnosu poslodavac-zaposleni-država.

Paragraf je napravio kratak pregled izmena koji obuhvata drugu i treću grupu odredbi, načinjen na osnovu Nacrta od 2. juna 2014. godine.

O ovom tekstu će se tek izjašnjavati Socijalno-ekonomski savet, a sindikati su izrazili nezadovoljstvo pojedinim rešenjima, kao i nadu da će ona biti modifikovana u konačnoj verziji koju će utvrditi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i koja će ići na javnu raspravu.

Prikaz izmena i dopuna u Nacrtu urađen je prema numeraciji postojećih članova Zakona o radu možete pročitati na sajtu Paragrafa.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija