Početna Magazin Godine Ekonomija Zakon o radu – izmene 2014. godine

Zakon o radu – izmene 2014. godine

U subotu, 12. jula 2014. godine vlada je usvojila predlog izmena Zakona o radu:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža.
  • Pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca.
  • Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju – ne više tri, već dve prosečne plate zaposlenog.
  • Pravo na naknadu za noćni rad od 26%, ali ne i za smenski rad.
  • Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana
  • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci.
  • Gubi se pravo na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora.
  • Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva sa sedam na pet (venčanje, porođaj supruge, teške bolesti članova porodice ili njihova smrt). Za dobrovoljno davanje krvi slede dva slobodna dana.
  • Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.
  • Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60% osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.