Početna Magazin Godine Čovek i smrt Legalizacija namerne smrti (1): Asistirano samoubistvo

Legalizacija namerne smrti (1): Asistirano samoubistvo

Asistirano samoubistvo je samoubistvo koje se počini uz pomoć druge osobe. Izraz se danas najčešće koristi za samoubistva počinjena uz asistenciju lekara

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
U ovom serijalu tekstova Penzin pojašnjava sličnosti i razlike prakse asistiranog samoubistva i eutanazije i obrađuje iskustva zemalja koje su legalizovale jednu ili obe prakse, ili tolerišu njihovo sprovođenje: 
Asistirano samoubistvo je samoubistvo koje se počini uz pomoć druge osobe. Izraz se danas najčešće koristi za samoubistva počinjena uz asistenciju lekara (physician-assisted suicide – PAS).

– Asistirano ubistvo uz pomoć lekara koji stručno i namerno pruža osobi sve potrebne informacije ili sredstva, ili oba, kako bi počila samoubistvo, uključujući savetovanje o smrtonosnim dozama lekova, prepisivanje takvih doza ili obezbeđenje lekova – definiše kanadsko udruženje lekara (CMA) u dokumentu Eutanazija i asistirano samoubistvo (pdf).

Kako ćemo videti u nastavku serijala, prema iskustvu zemalja u kojima je ono legalizovano ili se toleriše, asistirano samoubistvo čini se kao prihvatljivija opcija sa manje mogućnosti za zloupotrebe.

Preporučujemo za čitanje: