Početna Magazin Godine Čovek i smrt Legalizacija namerne smrti (1): Asistirano samoubistvo

Legalizacija namerne smrti (1): Asistirano samoubistvo

Asistirano samoubistvo je samoubistvo koje se počini uz pomoć druge osobe. Izraz se danas najčešće koristi za samoubistva počinjena uz asistenciju lekara

U ovom serijalu tekstova Penzin pojašnjava sličnosti i razlike prakse asistiranog samoubistva i eutanazije i obrađuje iskustva zemalja koje su legalizovale jednu ili obe prakse, ili tolerišu njihovo sprovođenje: 
Asistirano samoubistvo je samoubistvo koje se počini uz pomoć druge osobe. Izraz se danas najčešće koristi za samoubistva počinjena uz asistenciju lekara (physician-assisted suicide – PAS).

– Asistirano ubistvo uz pomoć lekara koji stručno i namerno pruža osobi sve potrebne informacije ili sredstva, ili oba, kako bi počila samoubistvo, uključujući savetovanje o smrtonosnim dozama lekova, prepisivanje takvih doza ili obezbeđenje lekova – definiše kanadsko udruženje lekara (CMA) u dokumentu Eutanazija i asistirano samoubistvo (pdf).

Kako ćemo videti u nastavku serijala, prema iskustvu zemalja u kojima je ono legalizovano ili se toleriše, asistirano samoubistvo čini se kao prihvatljivija opcija sa manje mogućnosti za zloupotrebe.

Preporučujemo za čitanje: