Početna Magazin Godine Zahtevi penzionera oštećenih smanjenjem penzija od 2014. mogu se predavati filijalama PIO i u 2018.

Zahtevi penzionera oštećenih smanjenjem penzija od 2014. mogu se predavati filijalama PIO i u 2018.

Zahtevi penzionera oštećenih smanjenjem penzija od 2014. mogu se predavati filijalama PIO i u 2018.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je početkom decembra 2017. godine pokrenulo kampanju „Stavi tačku na pljačku“. Do sada je podneto preko 70.000 zahteva. Kampanju su prihvatila mnoga udruženja penzionera. Kampanja se tek razvija. Priključite se!

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je početkom decembra 2017. godine pokrenulo kampanju „Stavi tačku na pljačku“ sa ciljem informisanja penzionera Srbije oštećenih smanjenjem penzija o potrebi podnošenja zahteva kojima započinju postupak sprečavanja zastarevanja potraživanja i tako iskazuju svoj stav u odnosu na Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

U kampanji se Fondu PIO podnose Zahtevi za izdavanje Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih iznosa penzije i Uverenja o isplati penzije u periodu od početka smanjivanja penzije do dana podnošenja zahteva. Uverenja će biti korištena u postupcima zaštite ustavnih i zakonskih prava penzionera.

Naš cilj je animiranje preko 200.000 oštećenih penzionra i pritisak na institucije da Zakon ponište.

Većina oštećenih penzionera po osnovu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ni posle tri godine nije ništa lično uradila da se smanjenje penzija prekine.

Po zakonu o obligacionim odnosima i nekih tumačenja, od 1.11.2017. godine počinje da teče zastara za finansijska potraživanja po osnovu smanjenja penzije, starija od tri godine. Kašnjenjem za jedan mesec gubimo pravo samo na iznos za taj mesec.

Prema našim informacijama, u toku je izrada Predloga za izmene Zakona o PIO kojima je moguće ukidanje obaveza države kao garanta Fonda PIO i isplati neisplaćene penzije. Pozivamo sve oštećene, da lično ili preko advokata, u skladu sa zakonima o upravnom postupku i PIO, ODMAH podnesu zahtev nadležnoj filijali fonda PIO za donošenje Uverenja o povraćaju neisplaćenih delova penzije po osnovu Zakona i izdavanje Uverenja o isplati penzije u periodu od dana umanjenja iznosa do dana podnošenja zahteva.

Podnošenjem zahteva oštećeni započinju postupak zaštite svojih ustavnih i zakonskih prava koji može biti nastavljen Predlogom za vansudsko poravnanje sa Državnim pravobranilaštvom ili sudskom parnicom sa ciljem zaštite stečenih prava po osnovu penzije. Sudska praksa u Srbiji je takva da svaki građanin mora lično da se obrati sudu za zaštitu prava.

Pokretanje sudskih parnica i upravnih postupaka, istina sa trogodišnjim zakašnjenjem, još je jedan put do Ustavnog suda Srbije, Suda za ljudska prava u Strazburu i Komiteta za ekonomska i socijalna prava u Briselu.

Kampanja informisanja i podnošenja zahteva za izdavanje odgovarajućih uverenja od strane Fonda PIO je posle mesec dana sprovođenja veoma uspešna. I pored manipulacija vršilaca najviših državnih funkcija i nekih medija, penzioneri zahteve podnose masovno i tako iskazuju svoj stav da ne pristaju na lažnu finansijsku konsolidaciju rušenjem Fonda PIO, neusklađivanjem i smanjivanjem zakonski ostvarenih penzija.

Do sada je podneto preko 70.000 zahteva. Kampanju su prihvatila mnoga udruženja penzionera i Savez penzionera Vojvodine. Kampanja se tek razvija.

Organi Fonda PIO opstruišu ostvarivanje zakonskih prava penzionera nepoštujući Zakon o upravnom postupku i obavezu da izdaju tražena uverenja u roku, zbog čega ćemo nadležnim Tužilaštvima podnositi Predloge za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u nadležnim Filijalama i odeljcima Fonda PIO i tužbe Upravnom sudu zbog ćutanja administracije.

Informacije o kampanji se mogu naći na portalima Penzin, KVP Admiral i Fejzbuk stranici PENZIONERI SRBIJE. Širite kampanju upoznajte vaše komšije i prijatelje!

Za dodatne informacije o ovoj akciji, možete pozvati brojeve telefona: 064 0618542, 064 2354113 ili pisati na mejl:  uspvls.beograd@gmail.com

Formular možete preuzeti i ispod.
Stanite mišem na sliku. Pritisnite desni taster miša. Pojaviće vam se nekoliko opcija, jedna od njih je “Sačuvaj sliku kao” ili na eng. “Save image as”. Izaberite ovu opciju i zatim i mesto gde želite da vam računar sačuva ovaj dokument. Najlakše je da ga sačuvate na Radnoj površini tj. Desktopu.
Pošto ga sačuvate, nađite ga i odštampajte.
Ili, zamolite nekog ko se “bolje razume” da sve ovo uradi za vas.