Početna Magazin Godine Ekonomija Zaduživanje Srbije za isplatu penzija – MMF očekuje reforme

Zaduživanje Srbije za isplatu penzija – MMF očekuje reforme

Da bi isplaćivala penzije, Srbija se praktično zadužuje. Pitanje promena u penzijskom sistemu sigurno će biti predmet pregovora sa MMF-om koji će uslediti nakon formiranja vlade.

Srbija je jedan od evropskih rekordera po procentu koji se iz budžeta izdvaja za penzije, a koji iznosi od 13 do 14%. Da bi isplaćivala penzije, država se praktično zadužuje.

Do trajne destabilizacije penzijskog sistema i javnih finansija u celini, dovelo je, prema rečima člana Fiskalnog saveta Nikole Altiparmakova, povećanje penzija iz 2008. godine – 11% u februaru i 10% u oktobru.

On za list Dnevnik kaže da je neodrživa situacija u kojoj se država zadužuje za isplatu penzija, a da je, pri tom, negativni evropski rekorder po učešću rashoda za penzije u bruto društvenom proizvodu. Ove godine, Srbija planira da se zaduži pet milijardi evra, od čega će polovina ići na popunjavanje „rupa“ u budžetu.

U medijima se ovih dana pominje da će jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u pregovorima o novom aranžmanu biti linearno smanjenje svih penzija i plata u javnom sektoru.

Altiparmakov kaže da će pitanje promena u penzijskom sistemu sigurno biti predmet pregovora sa MMF-om koji će uslediti nakon formiranja vlade. Verovatno nas očekuju promene u penzijskom sistemu vezane za sankcionisanje prevremenog odlaska u penziju i za kasnije penzionisanje žena.

„Budući da se 70% muškaraca i 50% žena u Srbiji penzioniše pre regularne dobi od 65, odnosno 60 godina, reformski prioritet mora biti uvođenje mera za destimulaciju prevremenog penzionisanja. Tačnije, reč je o uvođenju tzv. aktuarskih penala za oko 6% za svaku godinu prevremenog penzionisanja„, objašnjava Altiparmakov.

Što se tiče povećavanja starosne dobi za penzionisanje žena, kaže da, sem Srbije, nijedna druga zemlja u Evropi ne dozvoljava da se one penzionišu pet godina pre muškaraca. „Najveći broj zemalja je izjednačio starosnu granicu za oba pola, a pojedine države, poput Rumunije i Bugarske, i dalje dozvoljavaju ženama da se ranije penzionišu, ali samo dve godine u odnosu na muškarce“, kaže Altiparmakov.