Početna Magazin Godine Za šest meseci 19.000 ljudi bilo u banjama preko RFZO-a

Za šest meseci 19.000 ljudi bilo u banjama preko RFZO-a

Za šest meseci 19.000 ljudi bilo u banjama preko RFZO-a

U prvih šest meseci 2015. godine na produženo lečenje, ili zbog prevencije pogoršanja bolesti, u rehabilitacione centre upućeno je o trošku zdravstvenog osiguranja 19.276 osiguranika. Oni su u banjama i rehabilitacionim (RH) centrima proveli čak 483.966 dana, a Republički fond zdravstvenog osiguranja (RFZO) je za troškove njihovog oporavka izdvojio više od 1,3 milijarde dinara.

Na produženu rehabilitaciju pacijenti su najčešće upućivani posle ugradnje veštačkog kuka ili kolena, zbog oduzetosti polovine tela, preloma natkolenice, infarkta i posle ugradnje bajpasa ili veštačkog srčanog zaliska. Samo sa ovih pet vrsta dijagnoza u RH centre su upućena 9.903 osiguranika, koji su na rehabilitaciji proveli čak 303.187 dana.

– U prvoj polovini godine najveći broj osiguranika upućen je na rehabilitaciju u Specijalnu bolnicu „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji, zatim u Institut „Niška banja“, Institut za rehabilitaciju Beograd, Specijalnu bolnicu „Ribarska banja“ i u Specijalnu bolnicu za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen – kažu u RFZO.

Osiguranici su na oporavku najviše dana proveli u Institutu za rehabilitaciju Beograd, čak 70.745 dana, a zatim u „Niškoj banji“ – 65.489 dana. Na rehabilitaciju su najčešće išli osiguranici iz Beograda, Novog Sada, Niša, Užica i Sremske Mitrovice. Svaki peti u banju je otišao sa pečatom beogradske filijale RFZO.

Zbog prevencije bolesti, u banju su najčešće išli dijabetičari na terapiji insulinom, ukupno njih 3.535. i ostajali po 10 dana.

U pojedinim slučajevima, kada se smatra da se postignuti oporavak dodatno može poboljšati, odobrava se produženje rehabilitacije, kažu u RFZO.

Tako je u prvoj polovini godine od ukupno 19.276 osiguranika upućenih na rehabilitaciju, za njih 3.782 odobreno produženje boravka u RH centrima i to za još ukupno 80.678 dana. Najviše produženja odobreno je za dijagnozu oduzetosti jedne polovine tela i preloma natkolenice.

Prevencija komplikacija šećerne bolesti i prevencija komplikacija gojaznosti dva su najčešća obrazloženja sa kojima su u RH centre upućivana deca. Ukupno je u prvoj polovini ove godone u RH centre o trošku zdravstvenog osiguranja otišlo 1.200 najmlađih osiguranika starosti do 18 godina, pišu Večernje novosti.