Početna Magazin Godine Društvo Više od četvrtine penzionera u BiH radi na crno

Više od četvrtine penzionera u BiH radi na crno

Do 2050. godine, BiH će biti, sudeći prema pokazateljima, treća zemlja sveta po broju starijih osoba u ukupnoj populaciji i „najstarija“ balkanska država. Danas, 27 % starih u BiH radi na crno.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na Konferenciji posvećenoj brizi o starijim osobama u BiH u organizaciji Crvenog krsta BiH dr Nusreta Kepeš je upozorila da će se do 2050. godine broj osoba starosti preko 60 godina udvostručiti i da će BiH tada biti, sudeći prema pokazateljima, treća zemlja sveta po broju starijih osoba u ukupnoj populaciji i „najstarija“ balkanska država.

Ona je predstavila rezultate svoje studijske analize „Aktivno starenje u funkciji unapređenja zdravlja i samostalnog života pojedinaca“.

U BiH, prema ovoj analizi, 4,7 odsto penzionera ima primanja manja od 100 konvertibilnih maraka, dok čak 14,2 odsto starijih osoba nema nikakva lična primanja. Mnogi stariji građani su, zbog ekonomske situacije, dodatno opterećeni brigom za decu i unuke.

Među starijim osobama, „23 odsto u BiH pomaže svoje porodice, preuzima brigu o unučadima, imanjima, a 27 odsto penzionera u BiH radi na crno“, naglasila je Kepeš.

Ova analiza je pokazala da stariji teže ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu, da nemaju organizovano slobodno vreme niti dovoljno prilika za aktivno učestvovanje u zajednici. Od ispitanih starijih osoba, 10,5 odsto bilo je žrtva nekog oblika nasilja, a naročito je izraženo ekonomsko nasilje.

Na Konferenciji se moglo čuti i da je BiH jedina od preko 150 potpisnica Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju (MIPAA) iz 2002. godine koja nije usvojila nacionalni plan o starenju „zbog nedostatka političke volje“.

Glavni zaključak Konferencije jeste da je potrebno uložiti više napora u razvoj politika za starije osobe i da je potrebna jača saradnja između aktivnih aktera u oblasti brige o starijima.