Više od 60.000 penzionera traži naknadu štete nastale smanjivanjem penzija

Više od 60.000 penzionera, prema podacima USPVLS, pokrenulo je postupak za naknadu štete nastale smanjivanjem penzija. Ovim brojem su obuhvaćeni i parnični postpuci, ali i predati zahtevi Fondu PIO za priznavanje prava na neisplaćene razlike penzija sa kamatom.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Penzioneri masovnošću ovih zahteva iskazuju svoje nezadovoljstvo, kaže Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS). On objašnjava da penzioneri na taj način šalju poruku vlasti da treba da se donese zakon kojim će biti vraćeni neisplaćeni deo imovine svim penzionerima u Srbiji.

Tambrić navodi da je 1. oktobar bio rok za pokretanje parničnog postupka za naknadu poslednje rate penzije iz septembra 2018. godine, a ne na celoukupan iznos u skladu sa praksom sudova u Srbiji i Zakona o obligacionim odnosima. Naime, praksa sudova u predmetima penzija pokazuje da su zastarevanje sudili i nakon tri godine.

„Mi smo pozvali penzionere da pokreću upravni postupak pred Fondom PIO, a nakon toga pred Upravnim i Ustavnim sudom sa ciljem da ne prekinu zastarevanje tog duga države, dok Evropski sud pravde za ljudska prava ne donese odluku u predmetima koji se nalaze pred tim sudom“, prenosi Tamburićeve reči portal Nova.

Parnični postupci

Svakako, sam postupak nije kratak i on iziskuje višegodišnji period. Sam Tamburić je pokrenuo parnični postupak pred osnovnim sudom još početkom 2016. godine. Njegova žalba je tek u decembru 2020. došla do Ustavnog suda. On očekuje da će žalba pred tim sudom biti dve do četiri godine, odnosno da neće biti odluke u njegovom slučaju bar do 2022.

Kod parničnih postupaka, on se pokreće pred osnovnim sudovima pa preko viših i apelacionih sve do Ustavnog. Na svakom nivou suda traje otprilike dve do tri godine.

„Mada imali smo nekoliko presuda u korist penzionera još pred osnovnim sudovima u Beogradu, Smederevu, Sremskoj Mitrovici i Bačkoj Topoli“, naglašava Tamburić.

Postupci pred Fondom PIO

Kada se radi o postupcima pred Fondom PIO, rokovi su 60 dana pred filijalom, pa 60 dana za direkciju Fonda PIO. Tek nakon toga, kaže Tamburić, ide tužba Upravnom sudu, gde sam postupak traje od jedne pa do tri godine,

Jovan Tamburić je bio iznenađen brojem penzionera koji su poslednjeg dana septembra 2021. bili u redovima ispred pojedinih filijala Fonda PIO, ali je i ukazao na jedan problem.

„Tu imamo problem da je Fond napravio svoj obrazac koji su gurnuli u ruke penzionerima. A taj obrazac nije zakonski zasnovan i nije napisano na osnovu čega se podnosi zahtev za donošenje rešenja“, kaže Tamburić.

Strazbur tek nakon svih pravnih lekova u Srbiji

Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) naglašava da se pojedinci mogu obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu pod uslovom da se iscrpe svi pravni lekovi u Srbiji. U suprotnom, neće biti prihvaćena njihova predstavka.

Filipović ocenjuje da postpuci pred domaćim telima mogu trajati godinama. Često se, naime, u praksi dešava da Upravni sud vrati odluku na ponovno odlučivanje.

„Problem sa Upravnim sudom je što on kasira odluku i vraća organu na ponovno odlučivanje i vrlo retko donosi odluku u sporu pune jurisdiskcije. Tako da se u praksi dešava da ljudi idu u ‘upravnu vrtešku’ i onda sve to može da se oduži godinama. U principu, problem je u tome što ceo taj postupak sa Upravnim sudom traje dugo i tako u krug, kao vrteška“, rekao je Filipović za Novu.

***

Jovan Tamburić je ponovo pozvao penzionere da podnose zahteve za priznavanje prava. USPVLS će im, kao udruženje, pomagati u samom postupku. Penzionerima je na raspolaganju i Fejsbuk grupa Penzioneri Srbije gde penzioneri dele savete i razmenjuju iskustva.

FotografijaSrđan Škoro za Penzin,
Protest penzionera u Beogradu, 30.10.2018.