Početna Magazin Godine Veza osećaja kontrole i kognitivnih sposobnosti kod starijih

Veza osećaja kontrole i kognitivnih sposobnosti kod starijih

Istraživanje Državnog univerziteta Severne Karoline pokazalo je da se osećaj kontrole nad sopstvenim životom menja češće i brže nego što se mislilo i da ovaj osećaj može uticati na kognitivne sposobnosti.

„Ovo je prvi put da smo uočili kako svakodnevne promene našeg osećaja kontrole mogu uticati na razmišljanje“, kaže dr Ševon Njupert, docent psihologije i autor ovog istraživanja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U istraživanju fokusiranom na starije ljude testiran je osećaj kontrole kod ispitanika na svakih 12 sati tokom 60 dana. Od učesnika je traženo da odgovre na pitanja da li osećaju da imaju kontrolu nad svojim životom i da li osećaju da mogu da postignu ciljeve koje su sebi postavili.

Kognitivne funkcije, kao što su pamćenje i induktivno rezonovanje*, takođe su mereni. Učesnici su bili stari od 61 do 87 godina, prosečno 74.

Zaključeno je da osećaj kontrole kod učesnika značajno varira tokom dana. To je izuzetno zanimljivo jer su se ranija istraživanja bazirala na pretpostavci da je osećaj kontrole relativno stabilan.

Istraživači su zaključili i da su učesnici koji su obično tvrdili da imaju slab osećaj kontrole imali bolje rezultate na testovima induktivnog rezonovanja tokom perioda kada su izveštavali da osećaju da imaju više kontrole.

Istraživači su zaključi i da ljudi koji uobičajeno imaju jači osećaj kontrole postižu bolje rezultate na testovima pamćenja kada tvrde da imaju još veću kontrolu nego obično.

Izgleda da poboljšane kognitivne funkcije proizilaze iz osećaja veće kontrole, a ne obrnuto. „Ovo nije bio deo eksperimenta, pa ne možemo to sa sigurnošću tvrditi. Ali ovo je prvi korak ka utvrđivanju šta ide prvo – osećaj kontrole ili unapređene kognitivne funkcije“, kaže Njupert.

*Induktivno rezonovanje je vrsta rešavanja problema. Npr, kada je pokazan niz slova, odrediti koje bi sledeće slovo trebalo da dođe na red.