Afrika Foto albumi

Velika ili Ukbetova džamija u Keruanu

Keruan se, upravo zbog Ukbetove džamije sagrađene 670. godine, smatra četvrtim islamskim svetim gradom

Velika džamija u Keruanu je najstarija islamska građevina
muslimanskog Zapada. Sagrađena je 670. godine tokom prvog pohoda za pripajanje, tada vizantijske, provincije Afrike rastućem muslimanskom carstvu.

Nakon što je izabrao mesto za vojni logor gde je rasporedio svoju vojsku posle prve, pobedničke ofanzive, omajadski general Ukba ibn Nafa počeo je sa gradnjom sedišta iz koga će upravljati provincijom Afrikom. Uz grad Keruan koji je tada izgrađen, nikla je i najveća afrička džamija. Današnji izgled dobija u IX veku nakon što je nekoliko puta dograđivana.

Velika džamija Keruana je jedinstvena građevina koja svojom savršenom harmonijom prikriva svojevrsni arhitektonski sinkretizam. Materijal korišćen u izgradnji uziman je sa antičkih lokaliteta iz različitih perioda, ali džamija formira jedinstvenu celinu.

Ozbiljnim linijama kompleksa ne nedostaje elegancije, a primetni su i uticaji
Istoka, naročito u izgradnji minareta.

Grad Keruan se, upravo zbog Ukbetove džamije, smatra četvrtim islamskim svetim gradom. 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija