Početna Magazin Godine Ekonomija Većina penzionera u Republici Srpskoj – „prevremeni“

Većina penzionera u Republici Srpskoj – „prevremeni“

U Republici Srpskoj zapravo ne postoji kategorija „prevremene penzije“. Ali budući da se u punu penziju ide u 65-oj godini života, a da je prosek odlaska 59, jasno je da se puna penzija ne ostvaruje u većem obimu.

Još je značajnije što se ne ispunjavaju godine radnog staža potrebne za odlazak u penziju. Od  243.000 penzionera, koliko ih je u Republici Srpskoj, samo 17.137 odnosno 7% otišlo je u penziju sa propisanih 40 godina radnog staža.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kada se uzmu u obzir beneficirani radni i ratni staž, procenat se povećava na 16,8% odnosno 40.832 ljudi. On se dodatno povećava kada se uračunaju penzioneri koji su uslov za penziju ostvarili u više zemalja – 21,6% odnosno 52.305 osoba.

U PIO RS stanje porede sa Nemačkom gde se ovaj procenat kreće oko 60% i naglašavaju: „Ovo nam govori da je u penzijskom sistemu Republike Srpske tek svaki peti korisnik prava penziju ostvario nakon 40 godina rada, dok su svi ostali u sistem ušli po raznim osnovama koje im je zakonska regulativa u određenom vremenskom periodu omogućavala“.

Ovo je veoma nepovoljan odnos i ukazuje na preopterećenost penzionog sistema RS. Uzrok tome su, pre svega, rat i posleratni period kada su vlasti RS, u nemogućnosti da im obezbede posao, veliki broj pripadnika vojnih snaga „zbrinjavale“ na taj način što su im omogućili da uđu u penzioni sistem kao korisnici prava.

Dodatno su situaciju otežale ekonomska kriza i tranzicija, koje su mnoge navele da potraže načina da penziju ostvare pre zakonskog roka, kako se u Srpskoj naziva kada osiguranik ode u „prevremenu penziju“ – kategoriju koja zvanično ne postoji.

U Fondu PIO RS kažu da će u narednom periodu duži rad biti favorizovan: „To je propisano i Zakonom o PIO, koji se primjenjuje od januara 2012. godine, a kojim je predviđeno da su uslovi za ostvarenje prava ispunjeni ako, osim penzijskog staža od 40 godina, kao maksimum ili 15 godina kao minimum, osiguranik ispuni i drugi – starosni uslov za penziju, što do tada nije bilo propisano“.