USPVLS: Stabilizacija javnih finansija se sprovodi samo preko leđa penzionera

Povodom skupštinske rasprave o budžetu za 2020. godinu, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) oglasilo se Saopštenjem. U Saopštenju izražavaju jasan stav: stabilizacija javnih finansija je izvršena preko leđa penzionera. Saopštenje prenosimo u celosti

U toku skupštinske rasprave o budžetu za 2020. godinu, predsednica Vlade Srbije, ministar finansija i svi poslanici stranaka koalicije koja vrši vlast zahvaljuju penzionerima i najavljuju spasonosnu švajcarsku formulu za usklađivanje penzija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U svojim diskusijama prikrivaju činjenice da je od 2012. godine izvršena društvena preraspodela na štetu penzionera u korist javnog sektora odnosno državne uprave i javnih preduzeća. Od 2012. do kraja 2019. godine penzije nisu usklađene sa rastom cena i zarada odnosno bruto domaćeg proizvoda (BDP) za najmanje 26 odsto. U isto vreme, plate u javnom sektoru su povećane za preko 34 odsto.

Učešće penzija u BDP je sa 13 odsto smanjeno na oko 10 odsto dok je učešće zarada u javnom sektoru sa osam odsto poraslo na 10,6 odsto što je oko 1,5 milijardi evra. Učešće plata u javnom sektoru nije smanjeno ispod sedam odsto kako je tražio Međunarodni monetarni fond (MMF).

Ovo su nepobitne činjenice koje dokazuju da su uštede na penzijama u periodu od 2012. do kraja 2019. godine od oko četiri-pet milijardi evra date neproduktivnom sektoru umesto u investicije i razvoj.

Stabilizacija javnih finasija je izvršena samo preko leđa penzionera.

O švajcarskoj formuli

Hvalospevi švajcarskoj formuli ili usklađivanju penzija sa po 50 odsto rasta cena i zarada sa godinu i po kašnjenja je velika prevara. Kada otpakujemo „švajcarsku formulu“ po receptu ministra finansija, u njoj nalazimo ime jedne ekonomski razvijene i pravne države koja asocira na sigurnost a koja u Srbiji ne postoji, jer usklađivanje samo sa polovinom rasta cena i polovinom rasta zarada i kašnjenjem od 18 meseci će dovesti do pada realne vrednosti penzija i do smanjenja odnosa prosečne penzije i prosečne plate.

Trenutno povećanje cena u Srbiji i povećanje plata u javnom sektoru će se delimično odraziti na nominalni rast penzija tek početkom 2021. godine. Učešće rasta zarada u usklađivanju penzija je marketinško jer je za realan rast penzija potrebno da polovina rasta zarada bude veća od polovine rasta cena da bi penzije bile realno uvećane za tu malu razliku ako postoji. Ukoliko je rast zarada manji od rasta cena, tada penzije neće biti usklađene ni za ukupni rast cena što će dovesti do njihovog obezvređivanja.

Usklađivanje penzija svakih šet meseci sa punim rastom cena i delom rasta zarada, obezbeđuje očuvanje i rast njihove realne vrednosti.

Redovno usklađivanje penzija treba da bude vraćanje penzionerima dela prihoda budžeta koji je uvećan povećanjem poreza i akciza na povećane cene roba i usluga da bi se sačuvala realna vrednost stečenih penzija. Ukoliko nema usklađivanja, ti uvećani prihodi budžeta se raspodeljuju na druge korisnike budžeta a penzije se tako obezvređuju jer im se smanjuje kupovna moć.

Za redovno usklađivanje penzija sa rastom cena nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer ona već postoje zbog uvećanja prihoda budžeta od poreza na uvećane cene. Isto tako, zbog povećanih zarada dolazi i do uvećanja prihoda Fonda FIO od uvećanih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nastavlja se obezvređivanje penzija

Očigledan je kontinuitet politike smanjivanja realne vrednosti penzija njihovim postepenim smanjivanjem zbog rasta cena odnosno inflacije od 2012. godine do sada. Takav odnos prema penzionerima je nepošten i nemoralan.

Lažna su zahvaljivanja penzionerima za podneti teret konsolidacije javnih finansija jer se nastavlja obezvređivanje penzija. Može li se govoriti o „darežljivosti“ prema penzionerima dok se ne izvrši povraćaj neisplaćenih delova penzija zbog njihovog umanjivanja od novembra 2014. godine i vanredno usklađivanje penzija zbog njihovog nedovoljnog usklađivanja sa rastom cena od 2012. godine do kraja 2019. godine za najmanje 26 odsto?

Na „zaostajanje“ penzija upućuju i statistički podaci o inflaciji, rastu zarada, BDP i odnosu prosečne penzije prema prosečnoj plati. O tome govori i velika razlika u procentu usklađivanja plata u javnom sektoru i procentu usklađivanja penzija a koji su oduvek bili približni.

Sve ovo se događa i zbog dvolične politike stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije u kojoj sve više zavlače ruku u džep siromašnih penzionera dok im se u medijima zahvaljuju na doprinosu stabilizaciji.

Naredne akcije USPVLS-a

Udruženje sa ekspertima i drugim sindikatima i udruženjima penzionera i sindikatima zaposlenih priprema predlog izmena i dopuna Zakona o PIO kojim će predložiti temeljnu reformu penzijskog sistema Srbije u kojoj će biti vraćena oteta prava penzionera a Fond PiO postati finansijski samostalniji i nezavisan od Vlade Srbije.

Oko pripreme zakona neposredno sarađujemo sa Udruženjem za zaštitu ustavnosti i zakonitosti sa kojim ćemo 4. decembra 2019. godine od 11 sati, u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, organizovati okrugli sto na temu Reforma penzijskog sistema Srbije.

Dana 29. novembra 2019. godine, na Trgu Republike u Beogradu, od 13 sati, u saradnji sa organizacijom Novi optimizam, organizujemo penzionerski performans „Opasulji se i naljuti“ na kojem ćemo se uz pasulj i druženje sa umetnicima podsetiti na uređenu državu koju su nam oteli i govoriti o svemu što nam je oteto.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

*Napomena: Podnaslove je dodala redakcija portala Penzin.
**Napomena 2: Nekoliko sati nakon objavljivanja ovog teksta, uneli smo izmenu: Penzionerski performans održaće se na Trgu Republike, a ne na Trgu Nikole Pašića kako smo prvobitno preneli.