USPVLS smatra da je deo penzionerskih organizacija legao na rudu vlastodržaca

Nakon što su predstavnici tri penzionerske organizacije bili na razgovoru kod Ane Brnabić, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) izrazilo je stav da su oni „legli na rudu vlastodržaca“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Podsećamo, Ana Brnabić, tada predsednica tehničke vlade primila je 23. avgusta predstavnike penzionerskih organizacija. Na razgovoru sa Anom Brnabić, ministarkom rada Darijom Kisić Tepavčević i ministrom finansija Sinišom Malim bili su Milan Grujić, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije i Miloš Grabundžija, predsednik Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“. V: Sastanak predstavnika penzionera i vlasti – Pokretanje sa mrtve tačke

USPVLS primećuje da je ova delegacija penzionera, iako je prvo tražen sastanak sa Aleksandrom Vučićem, otišla na sastanak „sa onima koji ništa ne odlučuju“.

Posle saopštenja sa održanog sastanka, USPVLS je postavio nekoliko pitanja „kao penzioneri koji nisu predstavljeni u delegaciji“.

Pitanja USPVLS

  1. Na osnovu kojih zakonskih propisa su se neke organizacije penzionera proglasile reprezentativnim, kada im je i kako utvrđena ta reprezentativnost kada se zna da to pitnje zakonski nije regulisano i da se članstvo svake penzionerske organizacije potpuno promeni za oko 12 godina. Da li su oni nastavak „penzionerske prevare zvane Krkobić“ sa kojom će vlast vozati penzionere?
  2. Zašto i neke druge organizacije penzionera nisu ušle u sastav Komisije za praćenje primene propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju i pitanja korisnika penzija, koju je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formirala u decembru 2021. godine, tek posle usvajanja Zakona o budžetu za 2022. godinu i neposredno pred najavljene parlamentarne izbore? Da li se sa formiranjem komisije i fingiranim sastancima sa onima koji ništa ne odlučuju sprovodi medijska pacifikcija nezadovoljstva penzionera i promovišu lažni borci za njihovo dostojanstvo? Jedan od njih je, kao narodni poslanik ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije na izbornoj listi SPS koja u potpunosti participira u vlasti podržavajući siromaštvo i bedu penzionera (Prim Penzina: Misli se na Andreju Savića). Da li su organizacije penzionera koje neprekidno ukazuju na otimanje većinskog upravljanja od strane Vlade Srbije 2014. godine, Fonda PIO koje su do tada vršili predstavnici penzionera i osiguranika, nepotpuno usklađivanje penzija od 2012. godine, smanjivanje penzija većih od 25.000, od novembra 2014. do septembra 2018. godine, diskriminaciju poljoprivrednih penzionera visinom najniže penzije, otimanjem dela stečene penzije vojnim penzionerima od 1.1. 2008. godine, uvođenjem doživotnih penala prevremenim starosnim penzionerima sa 40 godina radnog staža i kriminalnih privatizacija banja Fonda PIO ocenjene kao radikalne u svom delovanju i nepodobne za učešće u razgovorima sa predstavnicima vlasti? Da li su obraćanja institucijama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti bila toliko radikalna da organizacije penzionera koje imaju mnogo više članova od organizacija koje u nameri da postanu reprezentativne zaboraviše sve neustavnosti, nezakonitosti i nemoralnosti učinjene penzionerima od strane onih koji sprovode finansijsku stabilizaciju države samo preko stomaka najvećeg broja penzionera?
  3. Da li državno i finansijsko korito Fonda PIO na kojem se nalaze rukovodstva tih penzionerskih organizacija može biti dovoljan razlog da se pravo na dostojanstven život najvećeg broja penzionera u Srbiji ignoriše pristajući na sastanke i fotografisanje sa predstavnicima vlasti kojima se daje legitimnost politici koja je najstariju populaciju dovela u najveće siromaštvo i bedu od raspada Jugoslavije?
  4. Da li se formiranjem komisije i navodnim radnim sastancima sa ministrima tehničke vlade penzionerima šalje lažna poruka da će biti bolje i samo što nije? U vreme kada su cene hrane na koju najveći broj penzionera troši preko 80 odsto penzije porasle više od 30 odsto od poslednjeg statističkog preseka za usklađivanje penzija, neki predstavnici penzionera pristaju samo na slikanje. Iako je jasno da „sila boga ne moli“, ali zašto da i penzioneri učestvuju u farsi? Zar nije svima jasno da će do zelene trave penzionera biti još manje bez odgovora da li je baš tako trebalo da bude.
  5. Zar nije logičnije i potrebnije da se umesto komisije za praćenje primene propisa formira komisija za predlog reforme penzijskog sistema Srbije tako da njime većinski upravljaju i kontrolšu predstavici korisnika i osiguranika uz definisanje stvorenih stalnih obaveza države prema njemu, ispravljanje svih nepravdi i problema uz obezbeđenja izvornih prihoda Fonda PIO radi njegove finansijske održivosti i nezavisnosti od izvršne vlasti?

Ovakvih razgovora dela penzionerskih organizacija sa otimačima imovine i dostojanstva penzionera ne može biti dok oteto ne bude vraćeno, njima ili naslednicima većine koja ubrzano odlazi na put bez povratka, zaključuje Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije.