USPVLS: Pitanje penzionera vredno milijardu evra

Povodom najava koje ovih dana stižu iz Vlade Srbije da će penzije biti povećane i ove, 2019. godine, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije izdalo je Saopštenje koje u celosti prenosimo.

Sa kašnjenjem od skoro mesec dana u odnosu na prethodne godine, i ove godine ministri u Vladi Republike Srbije, uz podršku svojih medija, započinju sa podizanjem morala penzionerima informacijama o povećanju penzija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Iako je tek početak fiskalne godine i sprovođenja u decembru usvojenog Zakona o budžetu za 2019. godinu, ministri započinju temu o povećanju penzija koja će biti prisutna u medijima i životu penzionera preko cele godine sa već dokazanim mršavim rezultatom na kraju godine. Iako u Zakonu o budžetu nisu predviđena sredstva za povećanje penzija, ministri već sada, kao i prethodnih godina, znaju da će ga biti…

Jedan drugi rezultat je daleko važniji a odnosi se na ubeđivanje građana da je „Srbija na dobrom putu“ da već u januaru postiže izvanredne rezultate koji nekim slučajem u decembru omršave tako da penzioneri ne dobiju ni usklađivanje sa rastom cena. Ministri sračunatim izjavama o povećanju penzija prikrivaju nesposobnost da sprovode reforme u javnom sektoru i nadoknade štetu koja je naneta penzionerima Srbije poslednjih šest godina neusklađivanjem i smanjenjem penzija.

Kada je Vlada Srbije u septembru 2018. godine predložila izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je ukinut Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, nije uopšte, u skladu sa Ustavom, predvidela zakonsko obeštećenje penzionera kojima je neustavnim smanjenjem penzija naneta šteta koja, prema procenama, iznosi preko milijardu evra.

Očigledan je plan aktuelne vlasti da neisplaćene delove penzije oštećenim penzionerima sistemski ne vrati, verovatno računajući da većina oštećenih zbog neinformisanosti i visokih sudskih taksi neće pokrenuti sudske parnice protiv Fonda PIO za nadoknadu nanete štete. U toku primene zakona je preminulo preko 150 000 oštećenih penzionera čiji naslednici zbog neinformisanosti nisu tražili da u rešenje sa ostavinskog postupka budu uneta i prava na neisplaćene delove penzije.

Ustavni sud Srbije propuštanjem i odlaganjem ocenjivanja ustavnosti Zakona učestvuje, čini se, u jednom od vlasti osmišljenom planu, u kojem će, deo potraživanja oštećenih penzionera starija od tri godine, u momentu podnošenja parnične tužbe, biti nepriznat zbog zastarevanja. Ovakav stav bi mogao biti zasnovan na odluci Ustavnog suda Srbije broj Už-6014/2015 od 11. januara 2018. godine, u kojoj se poziva i na odobravanje takvog stava od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Stavovi, dela pravnika, da zastarevanje počinje da teče od datuma ukidanja spornog zakona nepredvidivim ponašanjem Ustavnog suda Srbije mogu biti demantovani. Postoji opasnost da zbog kašnjenja u pokretanju sudskog postupka oštećeni penzioneri izgube deo svojih potraživanja.

Ukoliko Evropski sud za ljudska prava u Strazburu problem reši u korist penzionera, naknada štete će najverovatnije opet biti vršena u pojedinačnim sudskim parnicama pred domaćim sudovima.

Za oštećene penzionere vest dana, meseca i godine bi bila odgovor na pitanje vredno milijardu dolara:
„Kada i kako će država Srbija da naknadi štetu koja im je nanteta smanjenjem penzije od 1.11.2014. do 30.10.2018.godine?“

Slobodu medija u Srbiji mi penzioneri ocenjujemo po tome koliko puta novinari ovo pitanje postavljaju na konferencijama za medije predstavnika aktuelne vlasti.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije