Magazin Godine Srbija

USPS predaje inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija

Ustavnom sudu će sutra, 26. novembra 2014. god, biti predata inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplata penzija, najavilo je Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS).

Ovo udruženje je uputilo i pismo Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u kome ga obaveštava da će podneti ovu inicijativu. U saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije – USPS navodi se da u pismu PIO fondu piše, između ostalog, i: “U skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o opštem upravnom postupku svako pojedinačno rešenje sa poukom o pravnom leku, mora biti doneto i uručeno penzionerima, a pre novog obračuna i isplate penzije”.

Svako umanjenje bez prethodno donetog rešenja o izmeni ranijeg pravosnažnog rešenja kojim je utvrđena visina penzije, protivzakonito je i protivustavno
, navodi se, kako prenosi Blic, u saopštenju USPS-a.

U pismu PIO fondu piše i sledeće: “U skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o opštem upravnom postupku svako pojedinačno rešenje sa poukom o pravnom leku, mora biti doneto i uručeno penzionerima, a pre novog obračuna i isplate penzije.“

Omogućavanje korisnicima PIO fonda prava na redovnu i vanrednu sudsku zaštitu od pojedinačnih opštih akata i radnji Fonda, kojima se umanjuje obim ranije stečenih prava, ustavna je i zakonska obaveza.

“U tom smislu, preduslov za ostvarivanje sudske zaštite pred domaćim i međunarodnim sudovima je da svaki korisnik fonda dobije pisani upravni akt sa detaljnim obrazloženjem o razlozima zbog kojih se o njegovom pravu rešava na drugačiji način nego što je to bilo prvi put rešeno”, dodaje se u pismu USPS-a.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija