UN: Niska zaposlenost mladih u Srbiji zabrinjava

website creator

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN zabrinjava niska zaposlenost mladih u Srbiji. Kada rade, mladi često rade pod lošim uslovima.

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN izrazio je zabrinutost zbog velikog broja nezaposlenih mladih u Srbiji. Kako je saopštio Beogradski centar za ljudska prava 10. marta, ovaj komitet UN je zabrinut i zbog velikog broja mladih koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju, stručnoj obuci.

Navodi se da su studenti u dualnom sistemu obrazovanja i mladi na programima plaćenih praksi plaćeni manje od minimalca. Mladi, kako je navedeno u saopštenju, često rade pod lošim uslovima.

Komitet UN je pozvao Srbiju da pojača napore za smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima. Srbija je pozvana i da unapredi mere aktivne politike zapošljavanja otkrivanjem uzroka problema dugoročne nezaposlenosti.

Neophodne su, naglasili su, efikasne mere za zaštitu učenika u dualnom sistemu obrazovanja i mladih ljudi na programima prakse, kao što je „Moja prva plata“. Njima je potrebna zaštita od radne eksploatacije, Istaknuto je da besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna svima.

„Navedena zaključna zapažanja značajna su za svaku državu jer sa velikim autoritetom pružaju pregled stanja ljudskih prava u konkretnoj zemlji. Nastavićemo da budno pratimo korake države u konkretnoj primeni preporuka koje se tiču mladih“, rekao je jedan od autora izveštaja Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska prava.

„Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštavanju za Srbiju koja se direktno odnose na mlade obavezujuća su za Srbiju koja je ratifikovala i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Revidiranu evropsku socijalnu povelju“, podseća se.

***

Tematski izveštaj o ljudskim pravima mladih pripremili su i sastavili timovi iz 12 organizacija mladih i za mlade: Beogradski centar za ljudska prava, Građanske inicijative, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), Udruženje FemPlatz, IM-PACT-21, Za Tebe #VAŽNOJE, Inicijativa romskih studentkinja, Organizacija za promociju aktivizma OPA, Forum mladih sa invaliditetom.

Izvor: Danas
FotografijaDaria ShevtsovaPexels