Ekonomija Magazin Godine Svet

Udarac Vrhovnog suda SAD sindikatima (1): Surovi kapitalizam

Krajem juna 2014. godine, dva sudska slučaja su podelila američku javnost, a mnoge analitičare ubedila da Sjedinjene Američke Države prave oštar zaokret u desno. Kapitalizam u Americi nije truo, već postaje izuzetno surov.

U jednom, presuđeno je da kompanija može imati religiozne nadzore i stoga imati pravo da odbije da izda zdravstveno osiguranje radnici ukoliko joj je ono potrebno da bi prekinula trudnoću.

U drugom sudskom procesu, Vrhovni sud SAD je zadao snažan udarac sindikatima u javnom sektoru. U slučaju Heris protiv Kvina, presuđeno je da od zaposlenih koji nisu članovi sindikata ne može da se zahteva da nadoknade troškove pregovora koje u njihovo ime vrši sindikat. Bez tih naknada, finansijska održivost, pa samim tim i postojanje sindikata, u opasnosti je.

Ovako uprošćeno posmatrano, odluka bi mogla da zvuči više nego logično i kao pokušaj da se zaštite radnici od nepotrebnih izdataka. Međutim, sindikat traži od radnika da plate samo ako je pregovarao u njihovu korist, što se dešava u sklopu borbe za prava i benefite zaposlenih u npr. jednoj profesiji.

Kako je za ThinkProgress objasnila Kristin Ovens, izvršni direktor u Nacionalnom projektu radnog prava, dovoljno je bilo teško organizovati radnike budući da su se javljale mnoge prepreke. “Svaka nova prepreka, naročito ona koja šalje poruku da ako radnici odluče da obrazuju sindikat, moraće sami da snose kompletni teret nadoknada – mogao bi da bude za njih obeshrabrujući.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija