GC Subotica – Dom za negu

  • Dvadesetsedmog marta 36, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 555 280

  • email: gerontoc@eunet.rs
  • web: www.gcsu.co.rs
  • Rukovodilac: Dr Mirjana Banjac

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: