GC Subotica – Dom za odrasla lica

  • Bele Čikoša 34, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 524 115

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • email: gerontoc@eunet.rs
  • web: www.gcsu.co.rs
  • Rukovodilac: Ljiljana Ristić

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: