• Aleja maršala Tita 31, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 644 444

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: