GC Novi Sad – Prihvatilište za odrasla i stara lica

GC Novi Sad – Prihvatilište za odrasla i stara lica

  • Železnička 46, Futog

  • 21410 Novi Sad

  • tel: 021 895 760

  • tel: 021 444 936

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • Rukovodilac: Anđelka Barać

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: