GC Novi Sad – Dom za penzionere i stara lica Futog

GC Novi Sad – Dom za penzionere i stara lica Futog

  • Železnička 46, Futog

  • 21410 Novi Sad

  • tel: 021 895 353

  • tel: 021 895 978

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • Rukovodilac: Anđa Beranović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: