GC Novi Sad – Prihvatna stanica – dnevni boravak za beskućnike

GC Novi Sad – Prihvatna stanica – dnevni boravak za beskućnike

  • Bulevar kralja Petra Prvog 28 c, Novi Sad

  • 21101 Novi Sad

  • tel: 021 444 936

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • Rukovodilac: Dušanka Vucelja

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: