Dom zdravlja Bujanovac

  • Karađorđa Petrovića 328, Bujanovac
  • 17520 Bujanovac
  • tel: 017 651 017

  • tel: 017 651 124
  • tel: 017 651 315
  • tel: 017 653 758
  • tel: 017 651 315 zaštitnik prava pacijenata
  • web: www.dzbujanovac.org.rs