Dom zdravlja Blace

  • Braće Vukanovića 55, Blace
  • 18420 Blace
  • tel: 027 371 253