Dom za stare Treće doba

  • Filipa Kljajića 11, Subotica
  • 24107 Subotica
  • tel: 024 562 398

  • email: trecedoba@gmail.com

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: