Kladomox Company

Kladomox Company

  • Edvarda Kardelja 200, Kelebija

  • 24104 Subotica

  • tel: 024 780 028

  • email: sztrklaudia@tippnet.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: