Kuća dobra Despotović – Dom za brigu, negu i lečenje starih

Kuća dobra Despotović – Dom za brigu, negu i lečenje starih

  • Popučke b.b, Valjevo

  • 14221 Valjevo

  • tel: 014 283 894

  • fax: 014 283 598

  • mob: 064 6430 786

  • email: mirjana_despotovic@yahoo.com

  • web: www.staracki-dom.co.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: