Početna prednji cingularni korteks

Oznaka: prednji cingularni korteks