patolog

Opšta bolnica Leskovac

Rade Končara 9, Leskovac 16000 Leskovac tel: 016 252 500 tel: 016 3454 544 tel: 016 3454 076 tel: 016 3450 639 tel: 016 3444 501 uprava email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org web: www.bolnicaleskovac.org

Opšta bolnica Pirot

Vojvode Momčila b.b, Pirot 18300 Pirot tel: 010 312 822 centrala tel: 010 321 700 tel: 010 343 101 tel: 010 347 409 fax: 010 343 101 email: bolnicapirot@open.telekom.rs web: www.pibolnica.rs

Opšta bolnica Dr Aleksa Savić

Pasjačka 2, Prokuplje 18400 Prokuplje tel: 027 324 000 centrala tel: 027 321 087 direktor fax: 027 324 762 email: bolnicaprokuplje@gmail.com web: www.bolnicaprokuplje.com

Opšta bolnica Gornji Milanovac

Vojvode Milana 37, Gornji Milanovac 32300 Gornji Milanovac tel: 032 711 670 centrala tel: 032 711 181 email: bolnica@bolnica-gm.org web: www.bolnica-gm.org

Zdravstveni centar Zaječar – Opšta bolnica Zaječar

Rasadnička b.b, Zaječar 19000 Zaječar tel: 019 445 678 prijemno tel: 019 445 666 interno tel: 019 445 713 glavna sestra tel: 019 445 630 očno tel: 019 445 712 ginekologija tel: 019 445 614 apoteka email: infoszcz@open.telekom.rs web: www.zczajecar.com

Opšta bolnica Ćuprija

Miodraga Novakovića Džudže 78, Ćuprija 35230 Ćuprija tel: 035 8470 775 tel: 035 8473 522 tel: 035 8477 051 tel: 035 8470 772 tel: 035 8471 922 tel: 035 471 028 email: admin@bolnicacuprija.com web: www.bolnicacuprija.com

Opšta bolnica Požarevac

Bratstva i jedinstva 135, Požarevac 12000 Požarevac tel: 012 550 222 centrala tel: 012 550 111 direktor tel: 012 550 200 apoteka tel: 012 549 271 socijalni radnik tel: 012 550 850 zaštitnik prava pacijenata fax: 012 550 585 email: bolpo@ptt.rs web: www.obp.rs

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Stari šor 65, Sremska Mitrovica 22200 Sremska Mitrovica tel: 022 610 222 centrala fax: 022 611 779 email: info@obsm.rs web: www.obsm.rs