Opšta bolnica Gornji Milanovac

Opšta bolnica Gornji Milanovac
  • Vojvode Milana 37, Gornji Milanovac

  • 32300 Gornji Milanovac

  • tel: 032 711 670 centrala

  • tel: 032 711 181

  • email: bolnica@bolnica-gm.org

  • web: www.bolnica-gm.org