Početna obrnuta piramida

Oznaka: obrnuta piramida